Vi tänder ett ljus i advent

candles-488575_1280

Så är det redan första advent! Vi tar fram adventsljusstakarna, julpyntar, bakar saffransbröd och börjar sjunga julsånger. För de flesta av oss är julen höjden av mysighet, om man kan uttrycka sig så. Men för en del är julen en påminnelse om hur ensamma de är, hur lite de har, och hur osäker deras framtid ser ut.

En fin nyare adventssång heter ”Vi tänder ett ljus i advent”. Jag citerar ur texten:

”Vi tänder ett ljus i advent,
Det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i advent,
Det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord
De borde få sitta vid vårt bord när
Vi tänder ett ljus i advent,
När vi tänder ett ljus i advent.”

(Text och musik av Stewe Gårdare)

När jag går till jobbet passerar jag 7-8 tiggare på vägen dit, och lika många på vägen hem. Det är ofattbart hur många människor som inte alls har det vi vanliga svenskar tar för givet – en riktig bostad, ordentligt med mat, familjen omkring sig, sjukvård, vatten och avlopp, elektricitet. De bor i övergivna, utkylda husvagnar och lagar mat över öppen eld, sitter hela dagen ute oavsett väder och väntar på att någon ska förbarma sig och ge dem lite pengar, utan något annat att göra än att sitta och stirra framför sig.

För mig är det ofattbart att någon kan få för sig att dessa människor egentligen har pengar och bara gör sig till. Hur länge skulle någon av oss stå ut med att sitta där?

Men sen har vi också de som är känslomässigt fattiga. De kanske har jobb, bostad, arbetskamrater, sjukvård och allt annat som vi ser som välfärd, men saknar självkänsla, glädje och hopp. Vi tror att allt är som det ska tills de en dag inte kommer till jobbet eller skolan, för de orkade inte leva längre.

Under en period i mitt liv var jag lätt deprimerad. En kvinna i min omgivning sa alltid vänliga och upplyftande saker till mig, och det gjorde en fantastisk skillnad för mig! När jag mådde bättre och tackade henne för hennes värme började hon gråta. Hon hade inte haft en aning om att jag mådde dåligt, sa hon – hon hade bara för vana att uttala varje vänlig tanke!

Vi kanske inte ser att någon mår dåligt, men vi kan lysa upp när vi ser människor, visa vänlighet, och påtala det positiva vi ser hos dem. Då kanske vi tänder ett ljus i advent i en medmänniskas mörker, ett ljus som reflekterar den kärlek vår Himmelske Fader och Jesus Kristus har för dem.


Gästkrönikör: Miriam

 

Min syn på händelserna de senaste åren

ldsa2

Det går inte att skriva historien såsom den verkligen ägde rum. Alla som upplevde den skriver inte ned sina hågkomster och de få som gör det kommer till följd av personliga tolkningar att lämna berättelser som skiljer sig åt.

Inom samhällen och organisationer fyller historieskrivningen en djupare innebörd. Gårdagens händelser presenteras på ett sätt som tjänar nutida behov. Det underliggande är att gemenskapen är sann och legitim. Jag formades starkt av svensk historia (Karl XII och G II A) när jag var liten grabb. Inget nämndes då om att Karl XII var den förste europeiske kung som ägnade sig åt etnisk rensning.

Historien skrivs av människor i dag utifrån våra föreställningsramar och våra moraliska uppfattningar. Det är också dessa båda ramar som sätter gränser för vad som tas med.

Exempel på beteenden som en sådan historieskrivning för med sig.
1) Undertryckande av omständigheter som kan rubba den gemensamma sammanhållningen.
2) Obenägenhet att göra kända, men känsliga, omständigheter allmänt kända.
3) En stark gemenskap skapar en social press (underförstådd som uttalad) att skriva en avvikande historia.
4) Historiska händelser väljs ut, presenteras och förmedlas snarare än framförs ”objektivt”.

Historien skrivs, på grund av det ovan sagda, enligt vad som facklitteraturen beskrivs som ”The Theory of Historical Consciousness”.

A) Vissa historiska händelser betonas starkt medan andra ”försvinner”.
B) Det uppstår en tyst ”överenskommelse” om den officiella historien.
C) Olika typer av sanktioner finns mot dem som ifrågasätter den gemensamma föreställningsramen. Samtidigt uppstår ett belöningssystem mot dem som håller sig inom ramen och som genom sitt agerande förstärker den.
D) Historieskrivningen fyller främst funktionen att tjäna gemenskapens intressen för dagen.
E) Den historiska föreställningsramen definieras många gånger av det som utelämnas, inte det som tas med.
F) En person kan tillhöra flera gemenskaper samtidigt. Man kan exempelvis tillhöra LDS och samtidigt vara gay. Det uppstår då en slitning där man vill verka för att påverka den ena eller den andra gemenskapen. Jämställdhet och olust för polygami är ett andra exempel på slitningar som leder till moraliskt laddade konflikter.

När en person av någon orsak kommer i konflikt med sin gemenskap tar den sig ofta drastiska uttryck. Ofta startar det med en moralisk konflikt. Man ifrågasätter grunden för den tidigare gemenskapen och man går ofta långt för att försöka påverka/störa. Uppbrottet blir intensivt. Vanligt i LDS fall är att man under mycket kort tid läser intensivt (oftast på internet) och gör revolt. Men ibland stannar det inte där. Mormonkyrkan måste rivas ned och familjen/vännerna måste räddas. Lämnandet av kyrkan sker därför under buller och bång.

På internet finns gott om negativa antimormonsidor som seglar under ”objektivitetens” flagg. Från dessa forum hämtar revoltören många gånger lösryckta exempel och citat som skapar en legitimitet åt beslutet att lämna kyrkan. Det följs påfallande ofta av ett behov av att berätta/legitimera sitt beslut för familj/vänner. Det för med sig ett beteende som ofta syns på exempelvis facebook.

– Istället för att försöka förstå kyrkans historia används utvalda delar av den, ryckta ur sin kontext, som tillhyggen mot medlemmar för att bevisa att kyrkan inte är sann. ”Truth in part” blir viktigare än ”truth in whole”.
– Mormonkyrkan anklagas för att undanhålla historiskt material, som om det kom fram skulle bevisa att kyrkan inte är sann. De tolkar därför allt kyrkans agerande som mörkläggning, bedrägeri och konspirationer.
– De har en svartvit bild där kyrkans ledare och forskare ses som de onda samtidigt som de som angriper kyrkan ses som goda.
– De menar att det inte finns något behov av en rättvisande och reflekterande historieskrivning eftersom Mormonkyrkan ändå inte är sann. De är också ovilliga att ta till sig sådana perspektiv då det upplevs som ett försvar av kyrkan. De saknar genomgående intresse av att låta sig påverkas från den nya grundmurat negativa uppfattningen.
Det ovan sagda för tråkigt med sig att det ofta är lönlöst att diskutera med dem. Stämningen blir hätsk och jag skulle direkt avråda från att försöka ”omvända” de berörda tillbaka till tron. De är inte får som går vilse utan får som inte vill tillhöra flocken. De väljer att lämna den.
Kyrkans handlande blir därför även efter skilsmässan föremål för deras intensiva uppmärksamhet och kritik samtidigt som felletandet fyller funktionen av en ständig bekräftelse av det riktiga i det egna beslutet att lämna. Det kan gälla de svarta och prdm. The shopping mall. Polygamin. Publicerandet av essäerna bemöts med ord som ”för litet”, ”för sent”, ”för vinklat” etc. Det går aldrig att tillfredsställa kritikerna. Det är meningslöst.
Allt vi kan göra är att visa tålamod och kärlek, men också att sätta gränser. Vill de inte lyssna utan bara argumentera kan det lika gärna vara.

Tänker på Jeremia 37:11-15. Jeremia har varnat och uppmanat förbundsfolket till omvändelse och därigenom gjort sig impopulär.
Kaldéerna belägrar Jerusalem och Jeremia beslutar sig för att befästa och rädda sin hembygd i Benjamins land. När han ska lämna Jerusalem grips han vid porten. Han anklagas orätt för att vilja ansluta sig till den kaldeiska fienden. Folket tror inte på den rätta förklaringen. Jeremia gisslas och spärras in. De har bara en del av sanningen (att han försöker lämna Jerusalem), men de glömmer det viktiga motivet (befästa Benjamins land) och hamnar i fel slutsats. Likafullt är de övertygade om att veta den exakta sanningen.
Det är precis exakt detsamma som händer nu. Kyrkans ledare blir impopulära och deras motiv ifrågasätts. Liksom Josephs. Kritikerna tror sig ha ”sanningen” men har i själva verket bara en del av den. Joseph och kyrkans nuvarande ledare får uppleva samma smädelse som Jeremia på sin tid. Historien går igen.
Sedan finns det uppriktiga tvivlare. Dessa går det i princip alltid att resonera med då de är öppna för att förstå. Det finns en vilja hos dem. Samtalen blir uppbyggande för alla inblandade.


Gästkrönikör: Observatören

 

Bondens Åsna

donkey-in-well

En dag så föll en bondes åsna ner i en brunn. Åsnan grät ömkligt i timmar allt medan bonden försökte att lista ut ett sätt att få upp honom. Slutligen bestämde han att det förmodligen var omöjligt och åsnan var gammal och brunnen var ändå torr, så det var bara inte värt att försöka få upp åsnan. Så bonden frågade sina grannar att komma över och hjälpa honom fylla igen brunnen. Alla tog spadar och började skotta jord i brunnen.

Först, när åsnan insåg vad som hände skrek han fruktansvärt. Sedan, till allas förvåning, lugnade han ner sig och släppte ut några glada skrianden. Några spadtag senare såg bonden ner i brunnen för att se vad som hände och var förvånad över vad han såg. Med varje spadtag jord som föll på åsnans rygg, skakade han bort det och tog ett steg uppåt.

Allt medan bondens grannar fortsatte att skotta jord ovanpå åsnan, fortsatte han att skaka bort det och ta ett steg upp. Ganska snart till allas förvåning, klev åsnan upp över kanten av brunnen och travade bort!

Moral: Livet kommer att skyffla jord på dig. Tricket för att komma ut ur brunnen är att skaka bort det och ta ett steg uppåt. Varje motgång kan vändas till en språngbräda. Vägen att komma ut ur den djupaste brunnen är genom att aldrig ge upp, utan genom att skaka det av dig och ta ett steg uppåt.

Vad som händer dig är inte alls lika viktigt som hur du reagerar på det.

Författare Okänd

Donkey-in-a-well-2

Ingen sann skotte

primates-05-nothing

Ingen sann skotte är ett felslut myntat av Antony Flew i boken Thinking About Thinking (1975) där följande konversation äger rum (här i en vanligt förekommande omskriven version om ett mindre kontroversiellt ämne):

”Ingen skotte har socker på gröten.”
”Men min vän Angus gillar socker på sin gröt.”
”Ah, jovisst, men ingen sann skotte har socker på gröten.”

Argumentet är ett felslut, eftersom egenskapen att ha socker på gröten inte ligger i logisk motsättning till den vedertagna definitionen av en skotte. Felslutet gäller också då man anpassar argumentet ad hoc för att invändningen ska fungera.

Det är inte alltid som en invändning av typen ”han är ingen x eftersom han gör a” är ett felslut. Det är till exempel inte fel att säga att en vegetarian inte äter kött, eftersom det ingår i definitionen av vegetarian att inte äta kött. Det föreligger alltså en logisk motsättning mellan egenskapen att äta kött samt att vara vegetarian.

Antony Flew var på den tiden ateistisk filosof (deist mot slutet av sitt liv[1]) och menade att kristna gör denna typ av ad hoc-felslut när man avfärdar illgärningar som utförts i kristendomens namn med att de som utförde dem inte var äkta pånyttfödda kristna utan enbart kristna till namnet. Vissa menar att samma felslut görs inom politiken när man skyller ideologiers misslyckanden på att ledare inte varit ”sanna” kommunister, liberaler, etc.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingen_sann_skotte

Är du medlem i Mormonkyrkan? Då är det dags att skaffa dig ett LDS Account snarast möjligt

Church-Email-Campaign-Starts-580x299-1333448
As part of an effort to find more effective ways to communicate with a growing global membership, the Church is contacting millions of its members via email to share important announcements.

Om du är medlem och inte har ett LDS Account redan så är det dags att skaffa ett snarast möjligt. För nu ska kyrkan börja att skicka email till alla medlemmar som har ett sådant konto.

Den 3 och 4 december ska de sända ut ett email från Första Presidentskapet till alla som har ett LDS Account på LDS.org, och det första email är en del av ”Nyheter & Inspiration” som man kan prenumerera på, och det kommer även så småningom att utökas till till några olika val som medlemmarna kan prenumerera på via email. Medlemmarna kan naturligtvis alltid stoppa prenumerationen när de helst vill genom att gå in i sitt LDS Account och ändra inställningarna.

Visst vore det trevligt att få ett sådant email. Detta första email kommer att vara översatt på 10 olika språk, så jag vet inte om det blir på svenska, men annars så får vi hoppas på att det kommer på engelska till oss andra. Man kan ställa in ett förvalt språk på LDS Account.

Church to Send Email Newsletters to Members Worldwide

For the first time, the Church is contacting millions of its members via email to share important announcements. On December 3 and 4 batches of emails will be sent to members who have provided an email address through their LDS Account. The content is a message from the First Presidency and two messages concerning the holiday season.

In the email, the First Presidency writes, “We are pleased to announce this new Church email newsletter that we will regularly publish and share with members throughout the world. This newsletter is part of our effort to find more effective ways to communicate with our growing global membership in order to share timely and valuable messages that can strengthen our love for Jesus Christ, for our families, and for those around us.”

To be respectful of members’ needs and choices, it will be possible to unsubscribe from the emails. To make sure that members receive the emails, they will need to register with an LDS Account online and include an email contact address. If members have already registered, they will need to make sure their account is updated with a current email address. Church newsletters will be translated into 10 languages.

“In a world where communication channels are so numerous and fragmented, delivering a message that does not become distorted along the way is increasingly difficult,” said Elder Anthony D. Perkins of the Seventy. “The Church has a unique advantage in that millions of faithful members have entrusted their email address to us. We feel the time has come to utilize these personal email addresses to improve the effectiveness of our communications to Church members.”

The first email is part of the “News and Inspiration” email subscription. The specific content for the email is a welcome and introduction by the First Presidency addressing the purpose of the email and giving a personal greeting. The email also contains information about the Church’s Christmas message, “He Is the Gift.” The third and final part of the email contains details about the First Presidency’s Christmas devotional.

“One purpose of email newsletters is to assist members in becoming aware of Church resources that will strengthen their faith in Christ, bless their families, and help them serve in the community,” said Elder Perkins. “We plan that over time members will have a few more specific choices in newsletters they would like to receive. But this email channel could also be used to notify members during emergency situations or for matters of urgent importance to the First Presidency or the Twelve.”

https://www.lds.org/church/news/church-to-send-email-newsletters-to-members-worldwide?lang=eng

 

Saved by grace – not by works