Mormon Index

mormon indexEn del ekonomer har snappat upp en ny sak som kan mäta hur det står till ekonomiskt i USA. De kallar det för Mormon Index. Vid sämre ekonomiska tider så är det högre aktivitet i Biskopens förrådshus (kyrkan hjälper nödställda medlemmar att få mat därifrån), dvs Mormon Index ökar.

Ju mer medlemmmarna behöver hjälp, eller bunkrar upp matförråd, så syns det i Mormon Index. Kyrkan rekommenderar att bygga upp ett förråd av mat, bla torrvaror och konserver. Läs mer