Hebreiskt DNA nyligen funnet hos indianer i Sydamerika

En DNA-markör, Cohen modal haplotyp, har hittats i Colombia, Brazilien och Bolivia. Även om detta kan visa sig vara ett bevis på Mormons boks riktighet, så vill inte DNA-forskare gå så långt i sina slutsatser, men det är en intressant upptäckt.

”According to Scott R. Woodward, executive director of Sorenson Molecular Genealogy Foundation, a DNA marker, called the ”Cohen modal haplotype,” sometimes associated with Hebrew people, has been found in Colombia, Brazil and Bolivia.”  Läs mer