Mormoner och Darwin

Tro och evolution: Mormonism lär ut varför Gud skapade världen, inte hur, säger vetenskapsmännen. På Brigham Young University (BYU) lärs Darwins teorier ut på ett sätt som gör att eleverna kan behålla sin tro på Gud utan att det blir en mental härdsmälta.

Mormonismen talar om varför Gud skapade, inte hur, säger Daniel Fairbanks. Han har hjälpt till att skapa BYU’s avdelning för evolutionsbiologi som är en av de bästa i USA, och de flesta elever som läster naturvetenskap får en ny syn på Darwin. Läs mer

http://www.gregkofford.com/products/mormonism-and-evolution