Åsnan, Räven och Lejonet – en fabel av Aesop

Åsnan och räven hade inlett samarbete med varandra för ömsesidigt beskydd, och gick ut i skogen för att jaga. De hade inte hunnit långt förrän de träffade ett lejon.

Räven ser en överhängande fara, närmade sig lejonet och lovade att hitta på något åt honom för att fånga åsnan om lejonet med sitt ord lovar att inte fånga räven.

Sedan, efter att ha försäkrat åsnan att han inte skulle bli skadad, ledde räven honom till en djup grop och arrangerade så att han skulle falla ner i gropen. Lejonet ser att åsnan säkrades, griper omedelbart tag i räven och angriper åsnan på fritiden.

Sensmoral: Lita aldrig på din fiende.