En person – olika namn

Man kan bli förvirrad av att bibeln ibland låter samma person ha olika namn, t.ex. Saulus=Paulus, Daniel=Beltesassar, Hananja=Sadrak, Misael=Mesak, Asarja=Abed-Nego. Vadan detta kan man undra förstås.

Håller inte bibelns författare reda på folks namn? Jodå, ofta står det att de har ett namn på ett språk, och ett annat på ett annat språk. Detsamma gäller namn på platser, då en plats kan heta olika saker på olika språk.

Därför ska man inte bli förvirrad av att Mormonkyrkan har ett namn på platsen (en stjärna eller planet) närmast Guds tron, Kolob.

Detta ställe är mytomspunnet. Med största sannolikhet så har Kolob många flera olika namn, eftersom det ligger i människans natur att namnge saker och ting.