Israels förlorade stammar – Vad hände med dem?

Israels förlorade stammar – Vad hände med dem? Av Israels ursprungliga 12 stammar finns idag endast Juda och Benjamin stam kvar.

Dagens judar är också ättlingar från dessa två kvarstående stammar. De övriga 10 stammarna började skingras när Jerusalem föll i Babyloniens händer 587 f.Kr.

Omkring 600 f. Kr tar Mormons bok start då en man vid namn Lehi får uppenbarat av Gud att Jerusalem kommer att förstöras.

Lehi och hans familj lämnar Jerusalem och kommer så småningom att bosätta sig på den amerikanska kontinenten.

I 1 Mormons bok: Nephi kapitel 5 vers 14-16 framgår att Lehis förfader var Josef. Josefs avkomma finns inte längre representerad som identifierad folkgrupp, tillsammans med de övriga av de tio stammarna. Josef har i sin tur delats via sina två söner delats in i Efraim och Manasse stam.

En folkgrupp som kommer ifrån delstaterna Manipur och Mizoram i nordöstra Indien kallar sig själva för Bnei Menashe och hävdar att de är ättlingar till den förlorade Manasse-stammen. De har accepterats som judar trots att deras judiskhet inte kan beläggas genom DNA. Läs mer

Det finns även judiska forskare som hävdar att de 10 förlorade stammarna helt enkelt har uppgått i världsbefolkningen och att vi alla har israels blod i våra ådror.

Den ortodoxe juden Yair Davidiy hävdar bl a att Josefs stammar kom till Storbritannien och Nordamerika. Läs mer

Ytterligare en koppling mellan den amerikanska urbefolkningen görs i tidskriften Evolutionary Anthropology.

Där konstateras att Ojibwa indianer som är den tredje största kvarvarande indiangruppen norr om Mexico har gemensam DNA med populationer i Orkneyöarna (Storbritannien) och med Druser som lever i Syrien, Libanon, Israel/Palestina och Jordanien. Läs mer