Precolumbianska djur i Mormons bok

Precolumbiansk gris.

Precolumbianska djur i Mormons bok. Mormons bok (MB) har kritiserats för att beskriva djur som inte kan ha funnits på amerikanska fastlandet under den tid ca 600 fKr – ca 400 eKr som MB omfattar. I MB nämns åsna, ko, häst, oxe, får, svin, get, elefant och kyckling.

Fanns det hästar under MB:s tid t ex ? Dagens forskning tyder på att hästen försvann från amerikanska fastlandet ca 10 000 år fKr och återinfördes på amerikanska fastlandet av conquistadorerna på 1600-talet.

Något som talar för att hästen inte funnits på amerikanska fastlandet på över 11000 år är att de hästskelett som hittats har daterats till 10 000 år Fkr.

Men måste frånvaron av arkeologiska fynd innebära att det inte funnits några hästar alls under MB:s tid?

Under de många krig som beskrivs i MB så verkar inte hästar ha används, vilket kan ge för handen att det inte fanns tillräckligt många hästar för att använda i strid, eller att de hästar som fanns kanske var små och inte dög att rida på.

Frånvaron av fynd av hästskelett kan jämföras med frånvaron av fynd av hästskelett i Hunnernas rike.

”We know very little of the Huns’ horses. It is interesting that not a single usable horse bone has been found in the territory of the whole empire of the Huns” Läs mer

Det kan nämnas att man idag har funnit en grav där en prinsessa från Hunnerna har begravts. I anslutning till graven fann man också 5 hästskallar. Graven var dock 16 meter ner i jorden för att bevaras från bl a gravplundrare. Läs mer

Gloria Farley var en amerikansk forskare som hävade att den amerikanska kontinenten redan under precolumbiansk tid fått besökare från Scandianvien, Egypten, Iberiska halvön och Libyen.

Hon har bl a funnit en hällristning i Anubisgrottan i Oklahoma som föreställer den keltiska gudinnan Epona. Epona var beskyddare av hästar, åsnor och mulor.

Den keltiska kulten hade sin start ungefär 400 fKr. Vem vet om inte kelterna även hade med sig hästar, åsnor och mulor på sina båtar? Läs mer

I MB finns också Ethers bok. Den handlar om ett folk som kom till Amerikanska fastlandet vid tiden för Babels torn. Jarediternas historia uppskattas till omkring 3100 fKr.

Det är endast i Ethers bok som förekomsten av elefanter beskrivs. Mastordonten är ett snabeldjur som sägs ha dött ut ca 10 000 år f Kr.

Man har emellertid idag hittat fynd som daterats till 5200 f Kr, 5140 fKr, 4150 fKr samt 4080 fKr. Det är därför inte osannolikt att det var mastordonter som Jarediterna fann. Mastordonten lär slutligen helt ha utrotats genom jakt. Läs mer    Det finns även en typ av mastodont, Cuvieronius i Sydamerika, som utrotades så sent som mellan 200- 400 år E Kr. Läs mer

Kycklingar omnämns I MB, men endast i 3 Nephi kapitel 10 vers 4-6. Det är då Kristus som talar till det Nephitiska folket. Man kan dock tänka sig att Nephiterna faktiskt kände till kycklingar eftersom man har funnit arkeologiska fynd av kycklingben.

Vid DNA-test har det visat sig att dessa ben är identiska med polynesiska kycklingar och att man kan förmoda att polynesierna besökte amerikanska fastlandet och lämnade kvar kycklingar.

Eftersom polynesierna också hade svin är det inte långsökt att tänka sig att även svin, som omnämns i MB, kan ha kvarlämnats. ”Polynesians introduced dogs, pigs, rats and chickens to many of the islands they settled”. Läs mer

Här är ett par artefakter av precolumbianska grisar: Läs mer Läs mer

I MB nämns får, men vanligtvis i metaforiska sammanhang t ex talas det om ”den gode herden”. Det står inget i MB om att praktisk fårskötsel förekommit, utan bara att det fanns får som gav kött. Det behöver alltså inte ha funnits domesticerade får. Vilda får fanns redan på precolumbiansk tid. Läs mer

Det finns flera aspekter vad gäller djur och MB. En är att de som anlände till den amerikanska kontinenten helt enkelt benämnde de djur de såg efter den terminologi som de kände till. En flodhäst är inte en häst, en apelsin är inte ett äpple från Kina (apel = äpple, sin= Kina) et c.

En annan aspekt är att det faktiskt finns ett flertal arter som ansetts vara utrotade, ibland i miljontals år, och som sedan har visat sig fortfarande existera. Läs mer

Mer om MB och fauna och flora finna bl a att läsa här: Läs mer

Uppdatering! Precolumbianskt skelett från både häst och åsna har hittats. Läs mer

Jag skrev inte om får och getter eftersom de fortfarande finns i USA. Big Horn Sheep levde mer utbrett för några hundra år sedan. Andelen Big Horn Sheep minskade drastiskt i och med Columbus ankomst. Läs mer

Amerikansk bergsget: Läs mer

De lever i Norra Amerika idag, men jag hittar inget om tidigare utbredning. ”High mountains: Alaska, western Canada, Washington, and Idaho; introduced into Wyoming, Colorado, Montana and South Dakota”.

Hittade en intressant icke-mormonskkälla  som propagerar för precolumbiansk kontakt mellan Amerika och Europa. Här finns tempel, häst… Läs mer

http://www.cureloms.com/Cureloms.pdf