Kamelen och nålsögat

Matt 19:24 ”Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

Många av oss känner till berättelsen om den unge, rike mannen som frågar Jesus vad han skulle göra för att få evigt liv till arvedel.

Jesus svarade honom att han skulle hålla alla buden; buden mot äktenskapsbrott, mord, stöld och falska vittnesbörd samt buden om att hedra föräldrarna och att älska sin nästa som sig själv.

Mannen svarade att han hade hållit dessa bud från sin ungdom och undrade om det var något annat som fattades.

Jesus svarade då att en sak fattades honom, nämligen att han skulle gå bort och sälja allt han ägde och ge till de fattiga. Mannen blev illa till mods av detta svar, för han hade många ägodelar.

Vad handlar dessa skriftställen om? Jo naturligtvis om kärleken till världsliga ting. Att vara rik i sig är ingen synd, frågan är bara vad pengarna betyder för en – var har man sitt hjärta?

1 Tim 6:10 ”Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.”

Kan en kamel komma igenom ett synålsöga? Ja, faktiskt! Ordet nålsöga användes vid den tiden som benämning på en liten dörr eller en grind i eller brevid stadsmurarnas stora portar.

Trots att det var mycket svårt, vad det möjligt för an kamel att pressa sig igenom den trånga öppningen, men den måste först befrias från sin last och från alla seldon.

Jesus avslutar liknelsen med att tillägga ”För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. (Matteus 19:26)