Treenigheten

Det är många som funderar kring varför mormoner inte tror på treenigheten. Men det är inte sant. Mormoner tror också på treenigheten, fast med en alternativ bibeltolkning. Treenigheten stöder sig egentligen på ett av de stora falsarierna i Nya Tesyamentet, COMMA JOHANNEUM som jag har berättat om innan och jag rebloggar på nu.

Det känns väldigt aktuellt idag att ta upp detta igen. För det uppstår problem när kristna tror att allt som står i bibeln idag är ursprungstexten. Jag tror inte att så många kristna inser att en av de saker de tror på, stöder sig på ett tillägg som lades till för att bevisa den treenighetsmodell som trinitarianerna står för.

Mormoner tror precis som alla andra kristna att Gud består av tre personer; Gud Fadern som är källan till allt i hela universum, sonen Jesus Kristus, och den Helige Ande. Mormoner tror också på treenigheten, men har en alternativ bibeltolkning som stöder sig på grundtexten i bibeln och inga tillägg.

Vari ligger skillnaden i de olika synsätten att se på treenigheten? Trinitarianerna som grundar sin tolkning på Comma Johanneum tror att Gud är ett väsen, precis som hinduerna tror att Brahman (världssjälen) är en själ. Denna enda själ uppslukar allt. Ingen människa som uppgår i Brahman kommer att kunna behålla sin själ, utan det är bara personens egna upplevelser som behålls (atman).

JAG förvandlas och blir VI, och det finns ingen individuell själ. Som person blir man gränslös, borderline, och här i världen är detta ett farligt tillstånd att befinna sig i. Vem vågar befinna sig i ”landet gränslös”? Det finns inget skydd mot andra personers känslor och upplevelser, och jag känner det de känner. Känslor och upplevelser blir påtvingade och man har inget försvar mot andra personers känslor.

Så blir det om Gud är ”ett väsen”, för precis som Gud Fadern och Jesus Kristus är ett, så ska vi människor bli ett med Jesus Kristus. Detta är målet. Och om denna enhet innebär att vi förlorar våra själar, då är det hinduism. Sedan förstår jag att en del kristna attraheras just av hinduismen som tankesätt, för där får man flera chanser att göra rätt i och med tanken på själavandring.

Mormonerna tror också att vi människor får flera chanser att göra rätt, och att det inte är bara en enda chans som man har. Det allra bästa är förstås att upptäcka Jesus Kristus redan här i livet, men om man inte förstått det så finns alltid möjligheten i nästa tillvaro.

Det är också på sin plats då att säga att nästa tillvaro innebär ingen ny fysisk kropp, för det kommer senare. Mormoner tror inte på själavandring, där själen vandrar från kropp till kropp för att så småningom efter miljarders miljarders återfödelser kunna uppgå i Brahman i en total gränslöshet. Det kommer at finnas många personer (atman) i världssjälen (Brahman).

Mormoner tror att Gud Fadern, Jesus och den Helige Ande har var sin själ (väsen). De är TRE PERSONER men inte tre Gudar. för när man säjer ”tre Gudar” så blir de med automatik individuella och agerar individuellt. Så är det inte med Gud. GUD ÄR ETT, och agerar som en enhet. Man brukar säga att ”summan är större än delarna”, och det stämmer i detta fallet. Gud är större än de tre var för sig. Det går inte inom mormonismen att dela upp Gud i tre delar, för de hör ihop.

Det är som ett ägg; äggulan, äggvitan och äggskalet. För att separera dessa så måste man ha sönder ägget. Det är ETT ägg. Äggulan är inte samma sak som äggvitan eller äggskalet. Eller hur? På samma sätt är det med Gud. Eftersom Gud är Gud, så går det inte att ta sönder Gud i bitar. Gud är en enhet som består av tre delar.

Vi ser alltså att det finns olika sätt som man kan förstå begreppet ”treenighet”, och att mormoner också tror på treenigheten. Vill kristna egentligen förlora sin själ? Den själ som Jesus offrat sig för och frälser…