Ateistiska och tvivlande pastorer och präster slipper disciplinåtgärder

Pastor Klaas Hendrikse som tjänstgör i en protestantisk kyrka i Zeeland, Nederländerna, tappade sin tro och blev ateist. En intern undersökning gjordes efter att medlemmar i kyrkan rapporterat om Hendrikses bok ”Believing in a God that does not exist”, där han argumenterar att Gud inte existerar men sker.

Trots denna kontroversiella ståndpunkt så får han behålla jobbet och slipper påföljd. Det nationella ledarskapet i den protestantiska kyrkan får inte pga lagen inleda disciplinära åtgärder, utan det faller på kyrkans regionala ledarskap. Hendrikse säger sig vara ”mycket tillfredställd med resultatet”.

Enligt en forskningsrapport gjord av Free University of Amsterdam så var en av sex pastorer i den protestantiska kyrkan inte säker på eller trodde inte på Guds existens. Undersökningen visade också att pastorer som var 35 år eller yngre hade mer säkerhet om Guds existens, medan pastorer mellan 55 och 65 var mer osäkra. Läs mer Läs mer

Det går inte att bevisa med yttre medel Jesu uppståndelse. Det enda som vi kan synliggöra är vår relation idag till den levande och uppståndne Jesus. Frågan är alltid hur vi kan göra det så att människor börjar att tro på evangeliet. Läs mer

Var femte präst i den danska folkkyrkan tror inte att Jesus är enda vägen till Gud. Det framgår av en enkät som Kristeligt Dagblad gjort bland nära 600 präster. Professor Ditlev Tamm, professor i jurudik vid Köpenhamns universitet, anser att prästerna är för politiskt korrekta och inte vågar stå för att Jesus är enda vägen till Gud.

Men biskop Steen Skovsgaard tycker att det ska finnas utrymme för skilda uppfattningar, och att det måste finnas en levande debatt. Det är ändå så att de flesta tror att Jesus är enda vägen till Gud. Läs mer

Det händer ganska ofta att medlemmar i olika kyrkor och samfund hoppar av. Det är faktiskt en ganska stor rörlighet. Att präster och pastorer hoppar av sker också, även om det inte sker lika ofta (för det finns inte så många präster och pastorer). Vissa pastorer är dubbelanslutna, tro det eller ej, även om de jobbar för bara ett av samfunden.

När en präst eller pastor hoppar av för att få ett nytt jobb i ett annat samfund kan det behövas lite kompletterande teologistudier. Det brukar behövas allt ifrån några månader till ett år i kompletterande teologiska studier om man redan är präst/pastor/teolog. Läs mer

Det finns en hel del präster och pastorer som slutat helt att jobba i yrket av en eller annan orsak. En del har blivit rena ateister och känner att de vill ställa upp som en resurs för dem som är inne i religionens värld då de anser att de är mer objektiva pga att de inte tror längre. Läs mer Läs mer

Varför inte istället göra som en fd präst i Svenska kyrkan? Niclas Strandh hoppade av för ett antal år sedan, jobbar nu som sociala medier-guru. Han slutade att arbeta som präst flera år innan han förlorade tron, och han valde i samband med att han slutade tro att avsäga sig sitt ämbete. Följaktligen så arbetade han aldrig som präst utan att tro på det. När han hoppade av sitt jobb som präst så ville han inte kalla sig för en ateist, för de tror lika mycket som de troende (fast de tror att Gud inte finns). Han har upplevt Gud tidigare och nu gör han det inte.Vad ska han kalla sig då?

Och det är sant att fd präster och pastorer är bra på att kommunicera, för det ingår i deras utbildning och jobb. Det är inte svårare att kommunicera och sälja in en idé eller åsikt, än vad det är att kommunicera om Jesus. Oftast är det lättare faktiskt.