Jesus och Satan är inte bröder

Ahhh… nu trampar jag in på ett minerat område enligt vissa. Men det finns så mycket knepigt på internet om mormoner och vad de tror på. Internet har blivit en kloak, en avträdesplats. Vad som än skrevs för 5-10-50-100 år sedan finns kvar än idag.

Men som sagt… hur många är det inte som har sett just kommentarer från kritiker till Mormonkyrkan säga att: ”-Mormoner tror ju att Jesus och Satan är bröder, och de är de inte. Därför kan inte mormoner vara kristna.”

Jahapp, och det var ett konstaterande som inte förklarade någonting alls, och som vid en första snabb anblick ser ut att stämma med vad mormoner tror på. Eller gör det verkligen det? Vad tror mormonerna egentligen?

Det enda som man kan säga med bestämdhet är att Gud Fadern är alltings ursprung (organiserat atomerna så att det blev någonting av all andlig och fysisk materia), och att Gud Fadern har skapat/fött alla änglar och människor. De kallas för hans andliga barn. Det är också därför som man kan säga att alla människor är bröder och systrar, även om vi inte har samma religion.

Sen så säger mormoner att Jesus är Gud, att han är en av de tre i Gudomen/alternativ tolkning av treenigheten, att han är Guds son, att han är vår äldre broder, vår fader osv. Och nu blev det mycket, eller hur? Jesus som person innefattar väldigt mycket. Och definitivt är han inte jämbördig eller likställd med vare sig oss människor eller med Satan. Även detta kan kritiker till Mormonkyrkan vara överens med mormoner om.

Vad tror då mormoner om Satan? Jo att han var en ärkeängel som Mikael och Gabriel innan han föll i synd. Eftersom Mikael slogs mot draken i Uppenbarelseboken, så kan inte Mikael vara Jesus. För Jesus har all makt och Satan ingen alls i jämförelse.

Jesus är Gud Faderns förstfödde andligen och enfödde i köttet. Det betyder att Jesus var den första av alla andebarn. Han föll aldrig i synd utan lydde ända intill döden. och som jag skrev tidigare… Jesus är inte jämbördig i rang eller makt med vare sig människor eller Satan. Inte på något sätt alls.

Vad betyder det när mormoner tror att Jesus var den enfödde i köttet? Jo att Gud Fadern är den verklige fadern till Jesus i köttet, men att vi inte har den ringaste aning om hur det gick till.

Ett par saker vet vi dock… att det inte var genom samlag som det skedde, att Maria var jungfru både innan, under och efter Jesu födelse (mormoner tror på jungfrufödelsen), och vi vet att det var på ett övernaturligt sätt genom ett mirakel som detta skedde. Men vi vet inte hur, och vi kommer nog aldrig här på jorden få veta hur det hela skedde. Vi vet bara att det skedde.

Jungfrufödelse, jungfrufödsel, föreställningen att en kvinna blir havande och föder ett barn utan någon mans medverkan. Istället blir kvinnan havande genom ett mirakel eller genom direkt umgänge med en gud, och alltså utan att egentlig befruktning skett. Sådana föreställningar – där barnet ofta växer upp till hjälte, kung eller liknande – förekommer mångenstädes i religionernas värld, inte minst i det gamla Främre Orienten och inom den hellenistiska kulturen. Förmodligen fanns motivet även i det gamla Israel. Det mest kända exemplet är troligen den kristna föreställningen om Jesus jungfrufödelse.”

Det är därför som mormoner kan säga att Jesus är 100% Gud och 100% människa på en gång. Han är fullständigt unik. Jesus är fullständigt överlägsen oss människor, lika mycket som Gud Fadern är överlägsen oss människor. Jesus har aldrig fallit i synd, men det har vi människor gjort. Jesus behöver aldrig bli frälst men det behöver vi människor.

Framför allt så tror inte mormoner att exakt alla kommer till himlen. Så mormoner är inte universalister alls. Det finns några som aldrig kommer att vilja lyssna på Jesu budskap om frälsning, t.ex. Satan, och han kommer inte till himlen. Inte heller demonerna kommer till himlen.

Vi tror dock till skillnad från en del andra kristna, att människan även ges möjlighet att lyssna på Jesu frälsande budskap efter detta jordelivets slut. Även om det är allra bäst att lyssna här och nu på Jesu frälsande budskap, så har mormoner märkt att det tar olika lång tid för människor att förstå det. Vi människor har så olika bakgrund som färgar vår förståelse om vem Jesus var och är.

Så när mormoner ibland säger att Jesus är vår storebror eller äldre broder, så betyder det inte alls att vi känner oss jämbördiga med honom på något sätt. Det blir vi aldrig. Vad vi kan säga är att Jesus är vår idol och vi vill likna honom så mycket som möjligt.

Så när vissa kritiker påstår att Mormonkyrkan dyrkar Satan, genom att förringa Jesu betydelse och förstora Satans betydelse, då har de förvrängt det som Mormonkyrkan undervisar om. Och genom att en del kritiker säger att eftersom det ska komma så många i de sista dagarna som påstår sig vara Kristus, men inte är det, utan är falska… så anser dessa kritiker att detta handlar om Mormonkyrkan.

Men, mormoner har aldrig jämställt sig med Jesus Kristus, och kommer aldrig bli jämställda honom. Mormoner säger sig inte heller vara Kristus, och kommer inte heller att bli det. Och hur gudomliggörandet (theosis) ska gå till, det vet inte mormoner alls någonting om. De vet bara att det ska ske, för det står det om i Bibeln. Det är ett mirakel som inte kan förklaras här och nu.

Med andra ord… mormoner dyrkar inte Satan och har aldrig gjort det heller. Mormonkyrkan är inte Satans kyrka utan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. En del kristna stör sig på att mormonerna har just det namnet på sin kyrka, då de anser att det namnet tillhör alla kyrkor.

Fast det finns andra ord som vissa kristna kyrkor vill ta patent på, t.ex. katolik, allmännerlig, kristen, född på nytt, frälst mm. Men varför störa sig på sånt? Det är väl bättre att ägna sin tid till att vara en lärljunge till Jesus. Eller hur?

Det är inte alls snällt som en del kritiker gör, då de påstår att mormoner tror att Jesus och Satan är bröder. Dessa kritiker vill insinuera att mormoner då anser att de är jämbördiga (för det är det man menar i vanliga fall när man säger att två stycken är bröder) och att de är morpoler till varandra. Men det är de inte alls. Inte på långa vägar.