Att vara en jungfru

Vi vet att Jesu moder Maria var en jungfru, dvs hon var oskuld och hade inte haft sex med en man. Trots detta så blev hon havande med Jesus. Ändå vet vi resultatet… för Jesus sa att hans fader var Gud Fader själv. Ett mirakel skedde som inte går att förklara.

Vi också ska vara en ren jungfru, oavsett om vi är gifta eller ogifta. Frågan är hur man kan vara gift och ändå vara en jungfru. Går det? Det måste ju gå på något sätt. Jesus är vår man och vi är hans jungfru.

 2 Kor 11:2  Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

Om man är gift och ändå ska vara en jungfru, då handlar det om att vara fullständigt trogen i sitt äktenskap. Inga snesteg eller snedsprång alls, och ingen sex utanför äktenskapet. Om det intima samlivet kan hållas inom äktenskapet, då är man ren och obefläckad.

Det är svårt att vara trogen om man inte verkligen har bestämt sig för det. Det är ett beslut som man gör för livet. Otrohet är jättevanligt, även när ett par har småbarn. Man skulle ju tro att paret lugnar ner sig då och slutar upp med att vara otrogna. Men det är svårt för en som är van att vara otrogen att lära om. 25 procent av kvinnorna och 40 procent av männen är otrogna då, och då har de ändå hållit igen. Läs mer

”75% of men and 65% of women admit to having sex with people they work with.” Läs mer

Baran för att en person blir kristen så betyder det inte att deras vanor förändras över en natt. Det går inte så snabbt som man vill. Det är en jättekamp att bara sluta röka. Hur svårt är det då att sluta upp att vara otrogen?

Pastorer och präster vet om att de allra flesta själavårdssamtalen handlar om relationsproblem och sexuella problem. Om en pastor eller präst kund slippa alla dessa problem, då skulle arbetsbördan minska rejält.

Ett krav som den nya medlemmen möter när han blir kristen, det är att vara sexuellt trogen. Då ingår det i det kristna livet att vara trogen på internet och inte titta på pornografi. Inga heta sms, email eller telefonsamtal på mobilen. Inget alls. Inga mysiga träffar på tu man hand med grannen eller arbetskollegan medan partnern är hemma och passar barnen eller är på jobbet.

De allra flesta som faller ifrån kyrkor, gör det på grund av att de inte klarar av att vara trogna. Det är ingen skillnad i beteende hos kyrkgående och icke kyrkgående.  Det finns icke kyrkgående som är jättetrogna. Kristna kan inte klappa sig på bröstet och säga att de är trogna bara för att de tror på Jesus och är frälsta. Nej, för det är inte sant.

I vilka grupper hamnar då dessa personer oftast som hoppar av eller glider ur gemenskapen?

  • Otrogna fastän de är gifta – har relationer utöver sin man eller hustru
  • Heterosexuell – har sex fastän de inte är gifta
  • Homosexuell, bisexuell, transsexuell – har sex fastän de inte är gifta
  • Pornografi

Ju värre otrogen personen varit, desto ilsknare blir han eller hon på kyrkan och desto mer vill personen hindra kyrkan från att få framgång. För kyrkan har ju enligt dem gett dåligt samvete på grund av det moraliska ställningstagandet, och avhopparen projiserar sin skuld på kyrkan. Sigmund Freuds och hans teori om utvecklingen av det psykosexuella stämmer. När en person inte har kontroll över sin sexuella drift, då går det ut över relationerna som blir otillfredställande. Läs mer

Men det är möjligt att vara trogen i äktenskapet om man vill. Man måste bara bestämma sig i förväg. För om man gör det, så kommer man inte att bli frestad när möjligheter ges. Man backar och duckar istället. Gör man det så håller man sig moraliskt ren sexuellt, och då är man en jungfru, oavsett om man är en man eller en kvinna.