A Perspective on Clergy Sexual Abuse

Det talas mycket nu om övergrepp mot barn, och det är speciellt den Romersk katolska kyrkan som har blåslampan på sig från media på grund av att prästerna där lever i celibat.

Det spekuleras vilt om det är så att pedofiler dras speciellt till den kyrkan och genomgår prästutbildningen för att få tillgång till barnen. Det är mycket snack och rykten och ingen verkar ens vilja sätta sig in hur det egentligen är i verkligheten.

Det finns en hel del forskning på detta område, och den senaste har Dr. Thomas Plante som arbetar som professor på Santa Clara University och Stanford University School of Medicine. Hans artikel ”A Perspective on Clergy Sexual Abuse” ger mycket bra information i ämnet.

Dr. Thomas Plante is a Professor of Psychology and Director of the Spirituality and Health Institute at Santa Clara University as well as an Adjunct Clinical Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences at Stanford University School of Medicine.”

Katolska kyrkans ledning erkänner själva att det är mellan 1.5-5% av prästerna som har gjort sexuella övergrepp mot barn.

Dr. Thomas Plant anser själv att forskningen visar att det är mellan 2-5% av av alla religiösa ledare oavsett vilken religion de tillhör begår sexuella övergrepp mot barn. Det är alltså ingen skillnad på om det är en katolsk präst, protestantisk präst eller pastor, muslimsk imam, eller en religiös ledare som är hindu, buddhust eller något annat.

Forskningen visar också att 80% av de sexuella övergreppen mot barn bland prästerskapet sker på tonåriga pojkar. Det är bara 20% som sker med pojkar som inte kommit upp i puberteten eller med flickor oavsett vilken ålder de är i. Den största risken är alltså inte med små barn överhuvudtaget, utan det är tonårspojkarna som man ska se till egentligen.

Dessutom så visar forskningen att i de allra flesta fallen så sker det första övergreppet som en katolsk präst gör ungefär ett år efter ordinationen. De har med andra ord inte gjort något övergrepp medan de läste till präst, så det är helt omöjligt att urskilja vem som kommer att bli en pedofil. Forskningen visar alltså att det inte är pedofiler som söker sig till prästyrket för att söka upp små barn.

Man kan bara försöka gissa sig till varför en präst som aldrig gjort något kriminellt alls innan, ändock begår sexuella övergrepp efter ordinationen. Det finns så många olika faktorer som det kan vara.

Att tro att det skulle bli bättre om den Romersk katolska kyrkan tillät prästerna att gifta sig, så har man dragit fel slutsats. Som jag nämnt tidigare så har forskningen visat att det sker ungefär lika många sexuella övergrepp på barn bland de gifta religiösa ledarna i andra kyrkor och samfund och religioner.

Forskningen visar att det inte heller finns något samband mellan homosexualitet och pedofili, och det begås inte fler sexuella övergrepp mot barn där än i andra grupper.

Forskningen visat att inte heller heterosexuella som är ofrivilligt ensamma på grund av att de inte hittat någon att gifta sig med, begår inte heller de fler sexuella övergrepp mot barn än andra grupper. Dessa ogifta heterosexuella dras inte till barn bara för att de inte hittar en vuxen partner, utan deras fokus ligger på att hitta en vuxen person.

Forskningen visar också att det är ca 8% av allmänheten som begår sexuella övergrepp mot barn. Med andra ord så begås det färre sexuella övergrepp bland prästerskapet än bland folk i övrigt. Det är större risk för ett barn att utsättas för övergrepp i hemmen, skola och fritidsaktiviteter.

Alla övergrepp är naturligtvis fruktansvärda och sorgliga, inte tu tal om det. Men det är också olyckligt om nyhetsmedia glömmer bort att vara sakliga och informativa och berätta hur det egentligen är med forskningen inom just detta område.

Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer