Att bära sitt kors – evangeliet är inte villkorslöst

Det är många evangelikaler som säger att “evangeliet är alltid villkorslöst, helt gratis till dig och mig, här görs ingen skillnad”. De blir rädda så fort som man talar om lydnad till Skriften. Då kristna talar om lydnad för Skriften blir de kallade för både det ena och det andra, och att de fallit ifrån.

Men Skriften är full av hänvisningar till att lyda den, precis som barn lyder sina föräldrar så lyder kristna Skriften. Inom judendomen så handlar religion om lydnad till Guds ord. Det handlar inte om att ha rätt åsikt i vissa enskilda teologiska spörsmål, utan om att leva ut sin religion. Det Gud tittar på är hur vi lever. Tar vi hand om våra gamla och sjuka, ser vi till att hjälpa vår nästa, hedrar vi vår far och mor, kommer vi på mötena, hjälper vi till om vi kan?

Detta är sådant som Gud tittar på, och det som han anser är viktigt. Om man inte har fattat alla teologiska doktriner och inte har svar på alla eviga frågor – det bryr sig faktiskt Gud inte om. Gud vill ha ordning och reda i sitt rike. För det är vi som tror på Gud som flyttar in hos Gud, inte tvärt om. Vi kan inte ställa kraven.

Jesus lär lärljungarna att be ”Fader vår”. Vi ber alltså gemensamt. Judendomen är inte en individualistisk religion. Kristendomen är inte heller individualistisk då det innebär att man tror på judarnas Messias Jesus Kristus. När vi ber, så kan vi inte be ”jag, jag jag” hela tiden. Gud ser till allas bästa. Till hela gruppen.

Jesus sa åt lärljungarna många saker som de skulle göra. Det är bara att läsa i evangelierna så kommer vi snart ihåg. Evangeliets ord är inte åtskilda från evangeliets gärningar. De hör ihop som ler och långhalm. Ord och gärning hör ihop. Det är vi som måste omvända oss. Gud omvänder inte oss, om nu någon trodde detta.

Lyda
Lyda

Det är därför som vi behöver se till att vi blir döpta till exempel. Det är ett krav från Jesus. Vad som händer med dem som tror på Jesus och aldrig fick möjligheten till att döpas är en helt annan femma. Vi kristna kan inte ta undantagen som ett rättesnöre. Den som kan och har möjlighet till att bli döpt ska bli det.

I Luk 14:27-34 står det:

27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. 28 Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? 29 Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom 30 och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. 31 Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? 32 Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. 33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. 34 Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?

Att vara kristen innebär en kostnad för oss. Det är aldrig gratis. Den som är kristen och inte gör kristna gärningar, är som salt som har tappat sin sälta. Vad ska man göra med sådant salt, och hur ska man kunna göra det salt igen? De kristna som sprider information om att “evangeliet är alltid villkorslöst, helt gratis till dig och mig, här görs ingen skillnad”, gör att saltet mister sin sälta. De är ansvariga för väldigt mycket, och Jesus är inte glad.

Jesus ville att hans ord skulle levas ut. ”Ske din vilja, såsom i himlen så och på jorden”. Vi ska leva här på jorden så som om himlen fanns här. Jorden ska inte gå under, utan den ska transformeras och förnyas. Hur sker detta? Genom att vi lever här på jorden som om vi redan var i himlen. Vi kan ine vänta med att leva vårt himmelska liv tills vi kommer dit. Jesus förväntar sig att vi ska leva detta livet redan här och nu.

Som mormon blir man undervisad om vikten av att lyda evangeliet, precis som barn lyder sina föräldrar. Evangeliet är våra föräldrar. Det är därför som vi kan säga att Jesus är vår Fader också, för han är evangeliets fader för oss. Utan honom hade vi inte kunnat få evangeliet. Vi har en andlig Fader också, vår himmelske Fader. Det är honom som vi ber till.