Rory Kaye predikar

Rory Kayes profilbild

En av lärarna på YWAM var Rory Rollnick, som numera heter Rory Kaye och är messiansk jude. Han bor i Göteborg. Han har en organisation som heter International Arts & Media, IAM. Rory är pastor i Destiny i Göteborg.

Han är ute på resande fot väldigt mycket och undervisar. Han är en amerikan från Pittsburgh och kommer från judisk familj. Han är med andra ord ingen hedning som konverterat för att bli messiansk jude, utan han är en jude som kommit till tro på Jesus. Han kommer från en prästsläkt i rakt nedstigande led till Aron.

Om man råkar få veta att han är i närheten och ska undervisa, då ska man inte missa tillfället utan åka dit och lyssna. Speciellt om man vill ha en jättedos med Israel och messiansk judendom.

Han blir ibland till och med inbjuden till att predika i judiska synagogor, och jag känner inte till en enda till kristen som får göra det.

Han är väldigt vänlig, trevlig och anspråkslös, och har en väldigt stor ministry och undervisar många messianska judar och judar.

Han reser i många länder, och blir helt annorlunda behandlad av judarna och de äkta messianska judarna (judar som kommit till tro på Jesus), än om det var en kristen som konverterat till judendomen för att i hemlighet missionera om Jesus bland judarna, eller en kristen som gått med i en messiansk judisk församling.

Judarna lyssnar på honom för han tillhör deras folk. Han både kan och har tillfällen till att tala och diskutera om Jesus med judar, och dörrar öppnas för honom som en konvertit upplever stängd. En judisk rabbin skulle aldrig lyssna på en konvertit och diskutera om Jesus än med en annan jude. En konvertit har en stängd dörr och adjö. Han undervisar han vanliga kristna också förstås ibland.

Rory Kaye och Peter Strand har skrivit boken ”100 Conversation Starters: Practical Help for Sharing Your Faith”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007000247110

https://www.facebook.com/rory.kaye.75

http://www.dagen.se/familj/jubilar/gud-talade-till-playboyen-rory/

http://www.amazon.com/100-Conversation-Starters-Practical-Sharing/dp/1935991477

Sarjat