Kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Paris

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har gjort stor succé i Frankrike. Det var inte så många som visste att Victoria har satsat mycket tid på att lära sig tala franska flytande. Hon har gjort resor till Frankrike och hemma i Sverige så har hon haft en privat franskalärare.

De svenska representanterna hade fått veta detta, så tolkens enda uppgift var att tolka åt Daniel. Men Victoria hjälpte till med översättningen själv, och översatte då och då till Daniel det som hon nyss sagt på franska.

Victoria behandlas av fransmännen som den förlorade dottern som återvänder till fäderneslandet, en svenska som egentligen är franska.

Tänk, det är precis som när vi kommer hem till Gud. Då är vi svenska, men egentligen är vi israeliter. Då uppkommer en delikat situation. Kommer vi att kunna landets seder och bruk, och kommer vi kunna bete oss som israeliter och göra stor succé.

Eller kommer vi utan denna kunskap och behöver en himmelsk tolk som går precis bakom oss och översätter allt för oss. Ska vi kunna klara oss utan en tolk, eller behöver vi en himmelsk tolk hela tiden. Den Helige Ande är inte tolken, för alla behöver honom.

Kommer vi att bli mottagna som den hemvändande dottern eller sonen som kommer från ett land långt långt borta? Det är allt bäst att vi gör som Victoria och tränar oss innan så att vi inte gör bort oss.

Privatläraren på hemmaplan hittar vi i vår lokala församling i kapellet, och när vi reser till templet då gör vi som när Victoria gjort små hemliga resor till Frankrike för att lära sig mer.

För templet är det närmaste vi kan komma himlen. Templet är himlen här på jorden. Så när vi åker till templet så åker vi hem, och kommer som den hemvändande dottern eller sonen.