Upptäck falska leenden

Världen är full av leenden, men inte alla är äkta. Vet du hur du skiljer på äkta och falska leenden? BBC har skapat ett test med 20 leenden som antingen är äkta eller falska. Uppgiften är att gissa vilket leende som är vad. Varje leende spelas upp bara en gång och varar bara i några få sekunder. Det gäller att vara snabb. Man får facit på slutet, och vad som man ska vara uppmärksamm på, för att upptäcka äkta leenden. Kinderna och ögonen påverkas olika av äkta och falska leenden. Ett äkta leende sker automatiskt.  Läs mer  Läs mer