Ray Comfort – Militant evangelikal evangelism

Jag råkade stöta på denne teologiskt olärde biträdande pastorn och resande evangelisten, Ray Comfort, av en händelse nu idag. Han föreläser om militant evangelism. Under de 45 minuterna som han talar, så får man höra mycket som får nackhåren att resa sig.

Han har utnämnt sig själv till att vara ambassadör för Department for Eternal Affairs. Alla som inte tror som honom kommer enligt honom till helvetet.

Hans språkbruk är väldigt militant och våldsamt, och han talar om krig, svärd, att känna sitt byte, fruktan för Gud, Guds terror osv. Så när han talar om att söka upp de förlorade fåren, dvs de som inte tror på Jesus Kristus, så handlar det om alla som inte är evangelikaler.

Denne Comfort berättade att han ber varje midnatt, och att han bestämde sig för att inte be en natt. Enligt honom så gick sängen sönder med ett brak. Detta gjorde att han bad ännu innerligare den natten än han annars gjorde.

Comfort påstår att Gud kraschade hans säng för att tvinga honom att be. Om man nu ska ha en åsikt om detta… vad är det för en slags relation han har med Gud? Gudsterror? Där finns ingen kärlek och barmhärtighet.

En annan gång så ville han se på något på tv som inte var så bra. Då han slog på tv-programmet så nämndes hans förnamn Ray. Han tog detta som ett tecken på att Gud minsann visste vad han höll på med. Comfort stängde av tv-programmet genast.

Man kan lära sig mycket om hur han lägger upp sin taktik för att ge människor dåligt samvete och skapa bryderier hos folk, genom att studera några av de videos som han är med i.

Det finns en serie som heter ”True and false conversions” där han beskriver  skillnaden mellan en sann och en falsk omvändelse. Poängen som han har är att det är en falsk omvändelse om man inte lever ett kristuslikt liv, och att det innebär att man ska ha omvänt sig från sina synder och låter bli att göra dem i fortsättningen.

video 1  video 2  video 3  video 4  video 5

Man skulle kunna tro då att Ray Comfort är konsekvent i sitt resonemang och håller sig till det han har sagt i denna video. Men det gör han inte. För i en annan videoserie så hoppar han på mormonerna med en frenesi som inte kan liknas vid annat än stalking.

I denna video så är mormonerna bytet, dvs de kommer till helvetet om de fortsätter att tro på det sättet som de gör.

Men när man lyssnar på videoserien så är det mängder med faktafel som smyger sig in när det gäller mormonernas teologi. Han har ändrat lite lite på det, så att det nästan låter rätt, så den som inte riktigt vet hur det ska vara, han tror på Ray Comfort och hans utsagor om mormonerna.

I denna video är poängen att mormonerna har en gärningslära, dvs att de tror att det är deras gärnignar som gör att de blir frälsta. Sen så visas intervjuer med mormoner som berättar om hur viktigt det är att följa Guds tio budord, och att lyda Jesus.

Men i detta fallet så är det alldeles fel enligt Ray Comfort att man ska lyda, för det är lagiskt då. Och så har han helt plötsligt vänt på argumentet om att Jesu lärljungar lyder Jesu bud. När det passar Ray Comfort så är det jättebra med lydnad, men annars är det jättefel. Hur ska han ha det egentligen?

Han tar upp det här med att kristna blir frälsta bara av nåd och inte av gärningar. Mormonerna försöker att förklara att det är viktigt att göra sitt bästa som en lärljunge. Gärningarna är inte frälsande, men visar på den sinnesinställning och attityd som vi har, dvs om vi menar vad vi säger eller om det bara är tomma ord (munfladder)?

video 1  video 2  video 3

De första minuterna av videon ovan gav mig följande tankar… och hade jag skrivit ner allt som jag funderade på då jag såg på videon, ja då hade det blivit en hel uppsats.

Det handlar inte alls i Mormonkyrkan om att vara snäll och göra goda gärningar. Punkt! Ändå så håller han på med detta med gärningslära som en papegoja som upprepar sig själv evinnerligen. Han har inte fattat något alls tydligen.

En del fd medlemmar vill få folk att tro att mormonerna håller på med gärningslära, men det är inte det som är poängen när man är mormon. Mormoner vet visst att man inte blir frälst pga gärningar. Gärningarna bevisar bara att man är rätt motiverad (Jesuscentrerad), inte att man är fullkomlig i sina gärningar. Mormoner tror att alla människor är Guds barn, och att alla människor kommer till himlen. Var och en hamnar där de trivs bäst. Vad är då Guds nåd? Jo att alla människor uppstår och får en odödlig kropp, och en ny chans till att leva. Döden är borta för evigt.

Det finns människor som inte vill leva som gifta i himlen. Ska Gud då tvinga dem? Naturligtvis inte. Andra vill leva som gifta. Det är inte bara mormoner som vill det , utan också ortodoxa kristna som tror på det eviga äktenskapet. För en person som vill leva som ogift, så skulle ett påtvingat giftemål kännas som ett helvete. Tvärt om för den som vill vara gift med andra ord. För den som vill vara gift, upplever ett liv som singel som ett helvete.

Visst påstår Smith att om det inte vore för honom så skulle ingen bli frälst. Men det anser påven i Rom också. Luther trodde att påven var helt fel ute, så han startade eget, och det beror på att han var säker på att påven hade undervisat alla människor fel lära. Varje evangelikal pastor anser också att om det inte vore för dem, så skulle folk inte bli frälsta. Om folk inte blir troendedöpta så hamnar de i helvetet… osv osv. Smiths påstående är inte unikt, utan alla olika kyrkor och samfund har samma attityd. Så att peka ut Joseph Smith som en unik person som tycker så, det är hyckleri.

Påståendet om att det inte finns någon frälsning utanför Mormonkyrkan, är en parallell till Katolska kyrkans påstående om att det bara genom deras kyrka går att bli frälst, och genom vilken evangelikal kyrka som helst också. Bara där, genom ett korrekt utfört evangelikalt troendedop så bli man frälst. Sen så måste man tro exakt som en evangelikal dessutom, för annars så hamnar man enligt dem i helvetet.

När det gäller Mormonkyrkans kanon = standardverk. Ingen påstår att någon bok är fullkomlig och perfekt. Smith m fl gjorde sitt bästa för att översätta Mormons bok korrekt. Det tog ett antal år och korrigeringar, men det finns fortfarande fel i den. När det gäller King James bibeln… det är faktiskt själva King Jamesbibeln som gäller. När det gäller Smiths personliga marginalanteckningar och funderingar då han läste bibeln, så är det precis det som det är… personliga funderingar och marginalanteckningar.

Kan man lita på bibeln alltid? Dess andemening, ja, men varje ord? Nej. Den har redigerats för mycket genom åren.

http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_criticism

http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_criticism

http://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism

http://en.wikipedia.org/wiki/Canonical_criticism

http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_consistency_of_the_Bible

Jesus får döma, för det är hans uppgift och inte vår. Så när kristna ska göra liknande/samma gärningar som Jesus gjorde, så handlar det inte om att vi får lov att döma andra människor. Inte ens Jesus dömde då under sin livstid här på jorden, utan den domen kommer först på Domedagen.

Eftersom Jesus har inte dömt någon människa ännu, så varför tar sig Ray Comfort den rätten själv? Han gör ju det som Jesus ännu inte har gjort… eller hur?

För Gud har redan dömt mänskligheten i och med Jesu Kristi död. Jesus blev straffad för vår skull. På domedagen så handlar det om att Djävulen/Satan och hans onda andar/demoner ska dömas till att gå till det yttersta mörkret, dvs det som andra kallar för helvetet. Helvetet är inte till för människor.

Sen så är det inte sant att Gud dömer någon i Jesus Kristus. Och eftersom alla knän ska böjas inför Jesus och erkänna att Jesus är Herre (Fil 2:10), så kommer det att bli svårt för Gud att döma någon. Gud kommer ha fullt upp med att frikänna alla människor. För alla betyder alla.

I Fil 1:15-18 står det:

”15 En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, 16 av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. 17 De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. 18 Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över.”

Först och främst så gäller inte GT:s skrämselgrejer längre, för Jesus har fullbordat allt och tagit på sig straffet för vår skull. Domedagen är ingen otäck grej som man hotar med, utan det är tillfället då man möter Jesus ansikte mot ansikte och får chansen att prata med Jesus. Det är då som Jesus säger hur mycket han älskar oss, och sen så kramar han om oss innerligt och helar oss och upprättar oss.

Domen handlar om att Satan/Djävulen och hans onda andar/demoner hamnar i helvetet. För som det nu är så finns de nedkastade här på jorden och strular till allt vad de kan. På domedagen så slipper människorna dem för alltid. Jesu försoningsverk gäller inte dem. Och det där med att utkräva blod… det är precis det som Gud gjorde med Jesus för vår skull.

Ray Comfort misstar sig på sin uppgift i livet. Paulus skriver i Fil 4:4-7

”4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Så… hur är man om man är vänlig? Jo, man berättar för människor att Gud älskar dem och att Jesus älskar dem. Man letar inte upp folk och pekar inte finger åt dem. Om man letar upp folk så pratar man vänligt så att det blir goa vibbar. Goa vibbar innebär att man säger att våra synder är förlåtna pga Jesus, så vi behöver inte oroa oss, utan det räcker med att vi gör så gott vi kan efter var och ens förmåga, allt efter de nådegåvor som Gud har gett oss.

Så nej… vi ska inte varna folk för domen, för domen har redan skett i Jesus Kristus. Gud har redan dömt oss människor en gång. Gud är fullkomlig och han behöver inte upprepa sig. Gud misslyckades inte med domen, utan den är redan gjord när det gäller oss människor. Vi är redan förlåtna och försonade pga Jesu försoningsverk på korset. Det är om Jesu försoning på korset och att vi redan är förlåtna, som vi ska berätta om. Att vi alla är Guds älskade barn.

Så varför gör Ray Comfort allt detta dömande och varnande? Han tar Hes 3:18-19 på fel sätt. Dessa ord är uppfyllda i och med Jesus Kristus död och uppståndelse, men det tror inte Comfort. Han tror att han måste göra som han gör, för annars så kommer Gud att straffa honom.

”När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ.”

Han har glömt att vi lever i nåden numera, det är då helt tydligt och klart. Han har bara kärlek till människor som tycker som han, och den nåd som han har, den gäller bara hans likasinnade.

Han beter sig som en utkastare på en pub. När utkastaren ser någon som han inte gillar, då går han efter honom och tar honom i kragen och kastar ut honom på gatan. Comfort tror att hans uppgift är att se till att folk kommer till helvetet.