Kim Östman – Mormonkyrkans ankomst till Finland

 DI Kim (Bertel) Östmans doktorsavhandling i religionsvetenskap framläggs till offentlig granskning fredagen 14.1.2011 vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter: The Introduction of Mormonism to Finnish Society, 1840-1900.

Om några dagar får han sin dokorstitel.

Kim Östman är medlem i Mormonkyrkan, och han var på FAIRLDS konferens 2006 och talade om kyrkans historia i Finland.

Östman var med och startade European Mormon Studies Association (EMSA) och finns kvar i den styrande ledningen. Han är medlem i Finnish Network for Researchers of New Religious Movements.

Han har studerat vid sidan om sitt ordinarie arbete inom mikroelektronikens område. Han håller på att doktorera inom detta område också.

Läs mer  Läs mer  Läs mer  Läs mer  Läs mer  Läs mer

Del 2  Del 3  Del 4