Vad hände med den nytestamentliga församlingen?

Jag läser med mycket nöje i DagenDebatt idag. En analys är gjord av Gerd Johansson ped mag, teol mag i ämnet den moderna pastorsrollen. Hon frågar sig vad som hänt med den.

För jag håller fullständigt med henne i hennes analys, dvs att pastorsrollen idag är inte biblisk, utan totalt obiblisk. Det är ett betalt arbete där församlingens styrelse är chefen och dikterar villkoren fullständigt. Om inte pastorn lyder, ja då byter man ut pastorn mot en mer anpassningsbar person. Så det var bara skönt att slippa den rollen efter ett antal år.

Den moderna pastorn fogar sig i församlingens krav, för annars så får han ingen lön. Framgång och tillväxt hyllas, ja det är ett entreprenörskap med nya fyndiga verksamheter. Pastorn ska fylla alla roller och kunna möta alla slags människor, både unga och gamla, och ett allt mindre antal aktiva medlemmar kommer på verksamheterna.

Vad blev det av den bibliska nytestamentliga pastorsrollen? Där arbetade de oavlönade och i team. Där sökte man inte sensationer och fyndiga verksamheter, utan där var lekmannaledarskapet, omvändelsen, predikandet av Guds Ord, fördelade ansvaret och församlingens nådegåvor togs tillvara.

”Jesu efterföljelse handlar om lidande, tjänande och delaktighet, ett lidande för Kristi skull, inte ett lidande på grund av för snäva ramar i församlingen, för få resurser och för ensamt arbete.”

Mormonkyrkans ledarskap är biblisk, och prästerna är lekmannapräster. De som verkar på lokal nivå i församlingen och distriktsnivå (staven) är obetalda, och arbetar i team. Kyrkan söker inga spektakulära sensationella verksamheter, så en del moderna kristna anser att kyrkan är tråkig. Fast de glömmer att nytestamentlig kristendom inte handlar om sensationer och fyndiga verksamheter.

Fast det som kan synas se ut att vara tråkigt, trist och grått, är egentligen inte alls det. Det är bara oomvända som inte ser det djupa, utan de ser bara till ytan. Men om man låter Guds ord verka i oss, ja då blir Jesus Kristus en källa till evigt liv. För man blir förvandlad av att läsa Guds Ord. Ju oftare, desto bättre.  Läs mer  Läs mer