Sinnesrobönen – balans mellan ansvar och accepterande

Sinnesrobönen är skriven av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr 1926. En förkortad version av bönen lyder:”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Sinnesrobönen används bl a av Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner.

Hur många gånger har vi inte mått dåligt för att vi känner att vi inte räckt till eller känt att vi har kunnat förändra en situation? Hur många gånger har vi inte struntat i vår personliga utveckling, struntat i att gå framåt, trots att vi egentligen har haft kapaciteten?

Denna bön är för mig ett tankekorn som har haft stor betydelse för mig eftersom jag ibland kan stöta på hinder i mitt liv som jag har haft svårt att acceptera och kanske som en reaktion har struntat i att vara del i att förändra det jag faktiskt kan förändra.

Naturligtvis finns det saker som vi inte kan förändra, men i Jesu Kristi kyrka brukar vi tala om förhållningssätt. Vi kan välja vår inställning till det som sker. Vi kan välja att leka martyrer och bli bittra och vi kan välja att lämna saker bakom oss och gå vidare i livet. Det som har skett kan vi inte låta vara ogjort och det måste vi acceptera.

Min sociologilärare berättade för vår klass om en händelse som kan illustrera detta. En elev som han hade haft brukade komma för sent till lektionen. När läraren tog upp detta med henne beklagade hon sig och angav i kort som orsak att hennes man och barn alltid förtryckte henne. Sociologiläraren sa då åt henne att hon inte var förtryck. ”Du låter dig förtryckas”, var hans kommentar.

Kvinnan blev mycket upprörd och rusade ut ur klassrummet. Veckorna gick och läraren trodde att kvinnan blivit så arg att hon nu aldrig tänkte komma tillbaka. Men så dök hon plötsligt upp – glädjestrålande. Hon berättade för sin lärare hur kränkt hon först hade känt sig. Men så hade hon börjat tänka efter och insåg att han hade rätt. I hela sitt liv hade hon låtit sig bli förtryckt, först av föräldrarna och sedan av sin man och sina barn. Hennes förändrade tankesätt hade lett till att hon nu hade tagit ut skilsmässa. Hon kunde påverka sin situation, istället för att bara agera martyr.