Vårt största ansvar

”Herren har befallt oss: uppfostra edra barn i ljus och sanning för mig, det finns ingen viktigare mänsklig ansträngning. Att vara en far eller en mor är inte bara en stor utmaning: det är en gudomlig kallelse. Det är ett arbete som kräver hängivelse. President David O McKay (1873-1970) fastslog att föräldraskapet är det största förtroende som har getts till människor. ”
(President James E Faust, tusen trådar av kärlek, Ensign, okt 2005, 3)

Gregory J Newell som tidigare verkade som USA:s ambassadör i Sverige och som nu verkar som missionspresident i Sverige, blev under sin tid som ambassadör tillfrågad av en journalist om han ansåg att kvinnans plats var i hemmet. Newell svarade journalisten ”jag anser att kvinnans plats är i hemmet. Jag anser också att mannens plats är i hemmet.”

I Jesu Kristi Kyrka betonas betydelsen av utbildning. Det viktigaste i livet är dock inte att göra karriär. Det viktigaste är att ta hand om sin familj. President David O. McKay´s kända uttalande lyder: ”Ingen framgång kan kompensera ett misslyckande i familjen.”