The little cares that fretted me

The Little Cares
by Elizabeth Barrett Browning

The little cares that fretted me,
I lost them yesterday
Among the fields above the sea,
Among the winds at play;
Among the lowing of the herds,
The rustling of the trees,
Among the singing of the birds,
The humming of the bees.

The foolish fears of what may happen–
I cast them all away
Among the clover-scented grass,
Among the new-mown hay;
Among the husking of the corn
Where drowsy poppies nod,
Where ill thoughts die and good are born,
Out in the fields with God.

En av de vackraste dikter jag vet är Elizabeth Barrett Brownings dikt. Den handlar om vår rädsla. Vi är små och sårbara. Men när vi kommer ut i Guds underbara skapelse så känner vi Herrens storhet och vi kan vi kan känna oss trygga, där ute på fälten tillsammans med Gud.

Något som jag är mycket tacksam för är att Gud i alla tider varit oss människor nära. Vi kan tala om att den kristna kyrkan förlorade kontakten med Gud efter Kristi första apostlars död och att den kristna kyrkan inte återställden med profeter och apostlar förrän på 1800-talet. Trots detta var inte Gud tyst. Han verkade i enskilda människors hjärtan och inspirerade dem. Återställelsen av Jesu Kristi Kyrka av idag försiggick av gudomlig inspiration hos enskilda människor. En av dem var Martin Luther som reformerade den kristna kyrkan. Men det fanns många, många fler.

Den Helige Fransiscus hjärta berördes av Herrens närhet och inspiration och vi sjunger idag en psalm i vår kyrka där en av hans dikter är tonsatt: Allt liv på jord till Herren sjung. Lovsjung vår frälsare och kung.. Jag är säker på att Elizabeth Barrett Browning, som var en hängiven kristen, hade nära kontakt med Herren.

Eftersom vi tror att varje enskild människa kan ha en personlig relation till vår Himmelske Fader och till Jesus Kristus, erkänner vi varje människas rätt att kalla sig kristen, oavsett samfundstillhörighet. Även utanför kristenheten finns naturligtvis andlighet eftersom Gud finns till för alla människor. Det kan gälla en muslim eller en hindu. I Jesu Kristi Kyrka tror vi att det finns sanning överallt.