Vår och andras tro

Dagens gästkrönikör: Jan S

Det här är mitt premiärinlägg här på Mormonlady. Mitt första ämne gäller dialogen med andra angående vår och deras tro. Jag har under drygt tio års tid vistats på olika Internetforum och även i andra sammanhang där vår tro har diskuterats och kritiserats på olika sätt. Jag har plöjt mängder av litteratur som fått min fru att se rött. Jag står nu inför hotet att tvingas avyttra min digra boksamling. Resan har på flera sätt varit både lärorik, uppbyggande och nedslående. Jag kommer successivt i takt med att tiden medger berätta lite om mina erfarenheter av olika typer av kritiker.

Till att börja med vill jag ge ett tips från förre biskopen i Svenska kyrkan Krister Stendahl som vi kan ta till oss som medlemmar. Stendahl var faktiskt en orsak till att jag blev intresserad av kyrkan. Jag köpte i början av mitt religiösa sökande hans bok Meningar. I den avhandlar han bl.a. 3 Nephi i Mormons bok vilket för mig vid det tillfället var en helt okänd publikation. Krister Stendahl (som förutom att vara biskop i Stockholms stift även var teolog vid Harvard Divinity School i USA) uttalade vid en konferens anordnad av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga följande grundregler för hur man bör närma sig en annan trosuppfattning i syfte att möjliggöra en meningsfull dialog.

1. Om du vill lära dig något om en ny trosuppfattning fråga de utövande medlemmarna om deras tro, inte trosuppfattningens fiender.

2. Jämför inte det bästa inom din tro med den granskade trosuppfattningens sämsta.

3. Lämna utrymme för helig avund (envy). Med detta menas att man ska lämna utrymme för att visa uppskattning för och högt värdera något som finns inom en annan trosuppfattning.

Dessa tre enkla grundregler kan berika vår tillvaro och bidra till en god samexistens. Jesus vill nog att vi ändras inifrån och ut, inte att vi först söker finna grandet i vår broders öga och felet i dennes tro. Vi måste lita på att all sanning uppenbaras för den som söker. Det är Herrens verk, inte vårt. Stendahls ansats innebär inte heller att vi ska vara okritiska utan vi ska ha grund för vår kritik.

Biskop Stendahl tog som exempel upp vårt arbete för de döda som ett exempel på en helig avund som han kände av. Han kunde förnimma att arbetet berikade människor och att den religiösa traditionen var andligt uppbyggande. Han blev förvisso aldrig medlem i vår kyrka men hans undervisning har inte klingat ohörd utan fått fäste på bl.a. BYU. Stendahl nämns från tid till annan av flera ledande personer på Neal Maxwell Institute vid BYU, bl.a Daniel Peterson. Biskop Stendahls råd är även goda råd till oss aktiva sista dagars heliga. Själv slinker jag ibland in på domkyrkans orgelkonsert och upplever en stunds helig avund.