Vetenskap ur ett SDH-perspektiv

Dagens gästkrönikör: Kristian den Kristne

John Lewis, professor i planetary science, vid Arizona Universitets mån- och planetlaboratorie blev nyligen intervjuad av kyrkan. Han gav en intressant bild på vetenskap ur ett SDH perspektiv. Professor Lewis är en respekterad vetenskapsman och tillika medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.