Skilsmässa!!

I Nya Testamentet fördöms skilsmässa. Den enda giltiga orsaken till skilsmässa är äktenskapsbrott. Katolska Kyrkan tillåter heller inte skilsmässa, men har ett flertal gånger använt sitt mandat att ogiltigförklara äktenskap om det har handlat om penningstarka, inflytelserika intressenter.

Även Jehovas Vittnen godkänner inte skilsmässa om den inte har föregåtts av äktenskapsbrott, utan utesluter medlemmar som trots förbudet väljer att ta ut skilsmässa.

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga jämställer vi modern uppenbarelse med skrifterna. Den moderna uppenbarelsen är också helig skrift och kan ställas över de skrifter vi redan har. Detta beror på att människors livsvillkor ändras från tid till tid. Nu blir man inte ifrågasatt i kyrkan om man väljer att ta ut skilsmässa. Detta har jag personlig erfarenhet av då jag sedan ett par år tillbaka är skild.

När min biskop (församlingsföreståndare) fick kännedom om att jag lagt in om skilsmässa blev jag kallad till intervju. Intervjun kan kännetecknas som själavårdande och jag blev tillfrågad om vi som par gjorde saker tillsammans för att stärka vårt äktenskap. Även i Svenska Kyrkan var det tidigare obligatoriskt med samtal med prästen inför en skilsmässa.

Även om det kan kännas jobbigt för stunden, trots en kärleksfull, välmenande biskop, så inser jag vikten av själavårdande samtal. Det kan förmodligen rädda många äktenskap, eftersom bristen på kommunikation och sårade känslor kan ligga till grund för beslutet att genomföra en skilsmässa. Har man barn tillsammans är det naturligtvis ännu viktigare att inte en skilsmässa sker genom lättvindiga beslut.

Själv upplever jag bara att jag fått ett enormt stöd då jag fattat mitt beslut om skilsmässa. Som ensamstående mamma har jag också fått stödjande samtal och blivit erbjuden både hjälp och ekonomiskt stöd från församlingen.

Skilsmässa ses som ett allvarligt alternativ och skilsmässofrekvensen bland par som genomgått ett tempeläktenskap i kyrkan är låg. Genom modern uppenbarelse lär vi att det inte enbart är äktenskapsbrott som behöver ligga till grund för en skilsmässa.

En av kyrkans ledare, James E. Faust, gör följande uttalande i kyrkans tidning Ensign:
”There are no simple, easy answers to the challenging and complex questions of happiness in marriage. There are also many supposed reasons for divorce. Among them are the serious problems of selfishness, immaturity, lack of commitment, inadequate communication, unfaithfulness; and all of the rest, which are obvious and well known.” (The Enriching of Marriage, Ensign (CR), November 1977, p.9)

I artikeln nämns själviskhet, omogenhet, brist på ansvarstagande, oförmåga till kommunikation samt otrohet. De vanliga orsaker som jag har hört kan legitimera en skilsmässa i kyrkan är förutom äktenskapsbrott även missbruksproblem, psykisk ohälsa och fysiska och eller psykiska övergrepp.

För ett antal år sedan blev en kvinna medlem vår församling. Hon var tidigare katolik och tilläts därför inte att ta ut skilsmässa. Denna kvinna berättade att hon tvingades använda kontaktlinser istället för glasögon då hon misshandlades så svårt av sin man att glasögonen annars skulle gå sönder. Hon berättade om daglig fysisk misshandel där mannen dunkade hennes huvud i elementet.

När denna kvinna blev kallad till intervju hos biskopen berättade hon om hur hon blev behandlad av sin man. Hon berättade att biskopen hade sagt att kvinnan i zion ska vara lycklig och aldrig acceptera att bli behandlad som hon blev. Kvinnan tog efter detta ut skilsmässa och gifte sedan om sig med en barndomsförälskelse från sitt hemland.

Tack vare att denna kvinna och hennes före detta man båda varit medlemmar i katolska kyrkan, räddades kvinnan till livet efter sin skilsmässa. Hennes före detta man blev så ursinnig över hennes beslut att ta ut skilsmässa att han genomgående, både inför de gemensamma barnen och inför vänner kallade kvinnan för hora.

För en gemensam vän avslöjade mannen hur han hade planerat att mörda sin före detta fru. Den gemensamme vännen, som också var katolik, gick då till prästen i katolska kyrkan och biktade sig om den vetskap han hade fått om det blivande mordet. Prästen kontaktade i sin tur den före detta mannen och lyckades avstyra mordplanerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att skilsmässa inte är något önskvärt, inte heller ett lätt beslut att ta. Ibland kan det dock finnas skäl till att hellre avsluta en plågsam relation än att fortsätta vidare på ett destruktivt förhållande.