Är konstgjord befruktning ett alternativ?

När jag var väldigt liten så fick jag veta att min familj på mammas sida led av en allvarlig sjukdom.

De gifte sig inte och skaffade inte heller några barn. Om jag förstår det hela rätt, så var det så som många gjorde på den tiden om de visste att de bar på ärftliga sjukdomar.

För samhället var inte lika mycket utvecklat, och en person som var sjuk blev en belastning för sin familj. Det fanns ingen socialhjälp och social trygghet förutom att få hjälp av sin familj för det mesta.

Det fanns också förr regler för vilka som fick lov att gifta sig. Man fick inte gifta sig med vem man ville. Det gällde att undvika inavel med alla de följder som detta kunde bli.

Vid det fjärde laterankonciliet 1215 fastslog den romersk-katolska kyrkan, att det skulle finnas sju led utan släktskap, innan äktenskap fick ingås. Vid ett möte 1248 i Skänninge med påvestolens utsände bestämdes dock för Sveriges del fem led, eftersom befolkningsunderlaget var så glest. I 1571 års kyrkolag (Sverige är nu protestantiskt) återkommer bestämmelsen om fem led. År 1680-12-13 fastslogs att äktenskap inte fick ske inom två led. I 1734 års lag kunde syskonbarn få dispens, och 1845-05-19 tilläts äktenskap mellan syskonbarn. För att främja befolkningstillväxten och skapa giftermålsunderlag i norr gavs 1792 dispens för befolkningen i Lappland att ingå äktenskap utan dessa hinder.” Läs mer

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbjudna_led

Jag kom i kontakt med en afrikansk muslim från Somalia på jobbet, och han berättade att de var tvungna att hålla redan på vem de var släkt med eller inte. De fick inte gifta sig med någon som de var släkt med på nära håll, och jag har för mig att det var mer än de sju leden som gällde. Jag hade ingen aning om att de höll så bra reda på sin släkt så att de kunde följa en sådan regel.

”The clan families is divided into lineage units, typically ranging from 2,500 to 10,000 members. It is possible for Somalis to know how they are related simply by giving their name and clan membership.” Läs mer

Jesu Kristi Kyrka har gjort följande uttalande om IVF (In vitro fertilisation) då äggceller befruktas med spermier utanför kroppen:

Artificial Insemination

The Church strongly discourages artificial insemination using semen from anyone but the husband. However, this is a personal matter that ultimately must be left to the judgment of the husband and wife. Responsibility for the decision rests solely upon them.

Artificial insemination of single sisters is not approved. Single sisters who deliberately refuse to follow the counsel of Church leaders in this matter are subject to Church discipline.”  (Handbook 2: Administering the church 21.4.7 In Vitro Fertilization.) http://lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/selected-church-policies?lang=eng#21.4.3

Man kan här läsa att kyrkan starkt avråder insemination där spermier används från någon annan än den äkta mannen. Samtidigt betraktas frågan om att använda spermier från utomstående som något som familjen själv får ta ställning till.

En kvinnlig medlem i kyrkan berättar om sin familjs mödosamma väg att få barn via IVF:  http://lds.org/ensign/2011/04/faith-and-infertility-expanded/crystal-nicole-jones?lang=eng&query=ivf

Vid konstgjord befruktning så fryses alla embryon ner som inte används, och dessa embryon är människor i vardande. De existerar redan i och med att ägget har befruktats.

Dessa embryon är alltså blivande människor som inte får lov att bli människor, då paret inte behöver mer än ett visst antal med embryon insatta i den blivande mammans livmoder. Vad händer med resten? Kommer de att kastas? Eller kommer de att hamna i forskningen och bli utsatta för olika laboratorieförsök?

Abort är allvarligt för det utsläcker människoliv. Man blir utesluten ur Mormonkyrkan om man man gör abort utan godtagbara skäl som incest, våldtäkt, att den gravida kvinnan är mycket sjuk och riskerar att dö av graviditeten, och mycket svåra genetiska skador på fostret (dvs läkare rekommenderar abort).

Men man släcker också liv vid konstgjord befruktning, det vet vi. För dessa embryon kommer inte att kunna förvaras i 10-20-50 eller 100 år i en frys. I Sverige får embryon förvaras frysta i max fem år. Vad händer med dessa embryon? Kan man bli garanterad vid konstgjord befruktning att bara ett eller två ägg blir befruktade? Så sker nog inte vanligtvis, utan det är en hel mängd med ägg som blir befruktade på samma gång. Kristen etik är aldrig enkel.