Undersökarklassen

Om man bara är nyfiken på Jesu Kristi Kyrkas lära eller är ny medlem så kan man gå i undersökarklassen som hålls innan söndagens sakramentsmöte (gudstjänst). Nya medlemmar går i denna klass under ett år för att lära sig grunderna i evangeliet.

Kursboken som används i undersökarklassen heter Evangeliets principer och ligger ute i sin helhet på internet. Här får du som undersökare en introduktion som bl a omfattar läran om föruttillvaron, att Jesus Kristus är vår utvalde frälsare, läran om den fria viljan, Adam och Eva samt nödvändigheten med fallet i Edens lustgård, bön, profeter, prästadöme,omvändelse och dop, Den Helige Andens gåva etc.