Döda havsrullarna och Jesu Kristi Kyrka av SDH

Eftersom man i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ser positivt på att ytterligare helig skrift ska komma i dagen för att ge oss ytterligare kunskap, har upptäckten av Dödahavsrullarna varit av stort intresse för kyrkan.

”Dödahavsrullarna, en samling handskrifter som hittats i Qumran. Fynden gjordes år 1947 av en herdepojke som kastade sten i en grotta och hörde hur det krasade. I grottan fann man krukor med skrifter som kunde dateras kring vår tideräknings början. Senare har man funnit skrifter i ytterligare tio grottor. År 2001 var samtliga Qumranskrifter översatta.Totalt har skrifter återfunnits i 900 dokument i större och mindre fragment. Av dessa finns skrifter från samtliga av Gamla testamentets bibelböcker utom Ester.Viktigast är en fullständig version av Jesaja. Då de tidigare äldsta kända hebreiska handskrifterna är från 900-talet e.Kr., innebar fynden i Qumran att man fick tillgång till handskrifter som var ungefär 1000 år äldre och tillkomna före masoreternas standardisering av texten. Man fann också skrifter som härrörde från ett judiskt samfund som hade sitt säte i trakten. Vanligen förknippas detta samfund med esséerna. Förutom de bibliska texterna som hittades vid Qumran hittades även en stor samling dokument som kommuniteten antas ha skrivit för eget bruk. Det finns till exempel ett dokument som heter ’Kommunitetens Regel’ (4Q258 (Sd)) som beskriver strikta riktlinjer i kommuniteten.” http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dahavsrullarna

I grotta tre fann man skrift inskriven på kopparplåtar, vilket visar på att Joseph Smiths anspråk på att ha översatt Mormons bok från guldplåtar inte är helt utan förankring. I grotta elva fann man den längsta rullen skrift, den sk. tempelrullen. Där framgår bl a att tempel ska upprättas av Gud själv i de sista dagarna. http://lds.org/ensign/2006/02/the-dead-sea-scrolls-and-latter-day-truth?lang=eng

Dödahavsrullarna visar på ett samhälle och ett sätt att tänka på som starkt påminner om det vi läser om i Mormons bok. http://maxwellinstitute.byu.edu/publications/transcripts/?id=54

Den israeliska motsvarigheten till riksantikvarieämbetet fotograferar nu av dödahavsrullarna digitalt. De planeras att inom fem år ligga ute tillgängligt för allmänheten på internet.
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=231132