Påven Johanna

En bekant till mig skissar på att skriva en historisk roman om en kvinna som byter identitet och utgör sig för att vara man. Han har gjort en del research inför romanen och man blir förvånad över hur många gånger köns- identitetsbyte omtalas i historien. Bara i Sverige har ett flertal kvinnor bytt identitet och utgett sig för att vara män för att kunna verka som militärer.

Inom den katolska sfären råder sedan medeltiden en myt om kvinnan som utgav sig för att vara man och slutligen lyckades bli påve. Ingen vet om historien är sann, men två författare har lämnat färgstarka beskrivningar i sina romaner om påven Johanna: Emmanouil Roidhis redan på 1800-talet och Donna Woolfolk Cross 1996. http://sv.wikipedia.org/wiki/Johanna_(p%C3%A5vinna)

Två filmatiseringar av påven Johanna har också gjorts, varav den ena med Liv Ullman i huvudrollen. http://www.imdb.com/title/tt0458455/   http://www.imdb.com/title/tt0069110/

Katolska kyrkan rasar naturligtvis mot allt tal om påven Johanna och menar att det är protestanterna som försökte svärta ner katolska kyrkan genom denna nidbild. Faktum är att denna historia återberättats inom de egna katolska leden.

Eftersom katolska präster är ålagda att leva i celibat finns naturligtvis ett visst teoretiskt utrymme för att sägnen skulle ha en viss sanningshalt. Min bekant som reserachar inför sin roman har dock funnit kvinnor som inte bara har bytt identitet och agerat män, utan också har gift sig med en kvinna.

Det var inte lätt att vara kvinna under medeltiden. Kvinnor var fresterskor, mensblod kunde förorena sakramentsvinet, en kvinna betraktades som en misslyckad man osv. Att byta identitet skulle innebära en helt annan status och möjlighet för kvinnor att utbilda sig.

Det är mycket vi inte vet om forna tider eftersom inte allt dokumenteras, bevismaterial förstörs och historien skrivs om. Inom kriminologi talar man om teknisk bevisning och vittnesuppgifter. Men tiden går och teknisk bevisning försvinner eller får en annan innebörd. En stol som påven använde under medeltiden utmärks av ett stort hål i sitsen. Enligt legenden installerades varje ny påve först efter att hans könsorgan inspekterats. Detta för att inte riskera ytterligare en kvinnlig påve. Inom katolska kyrkan bemöter man ett sådant påstående med att stolen kunde ha används som toalett.

Det är viktigt att tänka på att det är svårt att kritisera samfund utifrån historiska grunder eftersom det alltid kan finnas intressen för att svärta ner. Jesu Kristi Kyrkas förste profet, Joseph Smith sa att när man inte kunde kritisera kyrkan, så inriktade motståndare till kyrkan sig på personangrepp av honom. Lyckligtvis står och faller inte Jesu Kristi Kyrka med Joseph Smith, utan har sin hörnsten i tron på Jesus Kristus som världens återlösare. I Jesu Kristi Kyrka tror vi att en profet är ofullkomlig, men inom katolska kyrkan är det svårare eftersom man där talar om påvens ofelbarhet. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är påven i sig, utan hans uttalanden i tros- och moralfrågor som betraktas som ofelbara. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ofelbarhetsdogmen

En dokumentär om påven Johannas liv har gjorts av ABC primetime där man går igenom möjligheterna för om historien är sann och skisserar synen på kvinnan under medeltiden.