OneRedPaperClip – Kyle MacDonald and his journey

Du behöver nästan inte äga någonting alls för att ändå få framgång i livet. Med en ytterst minimal insats så behövs bara talang och uthållighet för att nå målet. Vilket är ditt mål?

Jesus sa i Matt 7:8 ”Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.”

Kyle McDonalds mål var att äga ett eget hus. Han hade inga pengar, men han hade ett rött metall-gem. Han mål var att genom byteshandel göra bra affärer så att värdet ökade hela tiden, och målet var hans dröm – ett eget hus. Det tog nästan ett år, och sedan var han en stolt ägare till ett hus på sju rum och kök i Arizona.

Hans mål med varje affär var att alla som bytte med honom skulle tycka att de hade gjort en bra affär med honom, och att åkte hem nöjda och glada. Hans kunder skulle få vad de önskade och han skulle tjäna på det hela också. Var detta möjligt? Nu i efterhand så kan vi se att detta faktiskt gick.

Så vad ställer vi för mål i våra liv? Den som planerar vist för att kunna nå målet, han gör det i många små steg. Den ovise planerar inte alls, och tror att det går på en gång eller i några få steg. Men det krävs uthållighet och många många små delmål för att nå det man oftast vill. Det är så lätt att ge upp och säga att det inte var Guds vilja, om man planerade fel eller inte alls, och därför inte nådde målet.

I Mormonkyrkan så får medlemmarna lära sig att ställa upp mål för kyrkan i början av året. Utan dessa mål så har man ingenting att sträva mot och kunna uppnå. Det är mål som inte är orealistiska, för det är ett mål för ett år i taget. Sen, efter ett år, så stämmer man av och ser hur resultatet blev.