“‘Monson’—that’s a Swedish name, isn’t it?”

Presidenten i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, president Thomas S Monsons hjärta klappar för Sverige. När han träffade sin blivande fru för första gången så kände han att hon var rätt för honom. Han fick senare träffa sina blivande svärföräldrar och fick då frågan av sin blivande svärfar ”Monson – det är ett svenskt namn, eller hur?

Thomas S Monson svarade jakande på frågan och blivande svärfadern svarade ”bra”. Sedan gick han in till ett annat rum och hade med sig en bild på två missionärer med sina kubbar [hatt] och sina exemplar av Mormons bok. Följande konversation uppspelade sig mellan den förälskade mannen och i hans förhoppning, blivande svärfar:

”Är du släkt med denne Monson,” frågade han,”Elias Monson?”

Jag sa ”Ja, han är min farfars bror. Han var också en missionär i Sverige.”

Hennes pappa grät. Han hade nära till tårar. Han sa, ”Han och hans kamrat var de missionärer som undervisade min mor och min far och alla mina bröder och systrar och mig om evangeliet.” Han kysste mig på kinden. Och så grät hennes mor, och hon kysste mig på den andra kinden. Och då tittade jag mig runt efter Frances.” http://mormonsoprano.com/2010/02/13/a-love-story-by-thomas-s-monson/

När Monson var på besök i Blekinge, där han har sina svenska rötter, fann han sin farfars namn i en lokal uppteckning med kommentaren ”Anslöt sig till mormonkyrkan och flyttade till Utah.”

”Nels Monson was born in Torhamn, in the Swedish province of Blekinge, on April 24, 1867. President Monson has visited the old Svartensgatan chapel where the family would have worshipped. He walked into the empty, aged building, still used as a church facility, and just stood behind the pulpit, reflecting on the fact that his grandfather had borne his testimony from that same spot before leaving his homeland for America.”
http://deseretbook.com/Rescue-Biography-Thomas-S-Monson-Heidi-Swinton/i/5051210?show_ex=1

Thomas S Monson invigde vår nation för missionärsarbete 1977:

”Vi ber dig välsigna medlemmarna i kyrkan i Sverige med en förnyad beslutsamhet att dela med sig av evangeliet. Vi ber dig att du må tillstädja att var och en av dem må bli som aposteln Paulus förklarade, då han sade: ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser …” (Rom 1:16) Må ingen skämmas för att dela med sig av evangeliet, utan må var och en i stället bestämma sig för att inbjuda andra människor att motta kunskap om sanningen, och att de må leva på ett sådant sätt att medlemmarnas liv blir till ett vittnesbörd för dem som undersöker kyrkan, och må det finnas en anda av samarbete mellan kyrkans medlemmar och missionärsarmén som saknar motstycke i varje annat land, för vi vet att din profets, president Kimballs ord är sanna, då han sade: ”När kyrkans medlemmar förenar sig med missionärsarmén, då blir allting möjligt för dem, och Guds rike kommer att tillväxa.” Hela invigningsbönen finns att läsa på http://www.jesukristikyrka.se/oevrigt-material/invigningboenen.html

För oss medlemmar i Jesu Kristi Kyrka upplevs invigningsbönen som ett löfte om att kyrkan ska komma att tillväxa även i Sverige. Hittills har det gått trögt med detta och idag har Sverige ca 9000 medlemmar i kyrkan.http://www.jesukristikyrka.se/om-kyrkan/kyrkan-i-sverige.html

Det inte alla känner till är att under åren 1850 fram till 1905 döptes 16 859 personer i Sverige varav 7 367 valde att utvandra.
http://www.jesukristikyrka.se/om-kyrkan/kyrkan-i-sverige/kyrkans-historia-i-sverige.html

När Sveriges konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia var på officiellt besök på tempelområdet 1996 närvarade också president Thomas S Monson och hans hustru Frances.

Thomas S Monson och hans hustru är bara två av många medlemmar i kyrkan i USA som har svenska rötter. 1910 utgjorde svenskamerikanerna 4,6 procent av Utahs befolkning. De svenska traditionerna omhuldades med scandinaviska möten samt organisationer med egna sociala och religiösa aktiviteter som ett komplement till den ordinarie församlingsverksamheten. Det fanns också årliga scandinaviska sista dagars heliga reunions samt midsommarfirande, som ofta hade tusentals besökare. http://www.media.utah.edu/UHE/s/SWEDES.html