Footprints in the sand

En av de vackraste dikter som skrivits om relationen mellan den ensamma människan och Gud är dikten footprints in the sand. Författare till dikten uppges vara Mary Stevenson.

Mary Stevenson föddes 1922 i Philadelphia. När hon var sex år förlorade hon sin mamma och hennes pappa tog ensam hand om familjen på åtta barn. Hon växte upp under hårda tider i USAs depression. Det var redan i tonåren som Mary skrev sin dikt footprints in the sand. Hon delade gärna med sig av dikten till andra som upplevde svårigheter i livet.

När Mary var i fyrtioårsåldern upptäckte hon sin dikt i tryck där författaren angavs vara anonym. Mary hittade så småningom en egen uppteckning av dikten från 1939 och kunde via teknisk bevisning visa att hon var var den som skrivit dikten.

One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.
Sometimes there were two sets of footprints,
other times there were one set of footprints.
This bothered me because I noticed
that during the low periods of my life,
when I was suffering from
anguish, sorrow or defeat,
I could see only one set of footprints.
So I said to the Lord,
”You promised me Lord,
that if I followed you,
you would walk with me always.
But I have noticed that during
the most trying periods of my life
there have only been one
set of footprints in the sand.
Why, when I needed you most,
you have not been there for me?”
The Lord replied,
”The times when you have
seen only one set of footprints,
is when I carried you.”