Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma…

Varje julafton får vi tillfälle att i teve lyssna till Viktor Rydbergs dikt tomten.

http://www.youtube.com/watch?v=SvYKCGy216g
http://www.youtube.com/watch?v=qpvkLb1Wmlg

Att Viktor Rydberg är en av våra största kulturpersonligheter vet vi kanske, menhans religiösa grubblerier kanske det inte är lika många som känner till.

För ett antal år sedan hade jag tillfälle att korrespondera med en präst i Svenska Kyrkan, Torbjörn Axelsson, om min tro. Han ställde sig ganska positiv till vår tro på en förexistens och kunde berätta att Viktor Rydberg i likhet med Jesu Kristi Kyrka förespråkade tron på en förexistens.

Rydberg skrev inte bara romaner och dikter, utan gav också ut teologiska skrifter. Han åberopade en av kyrkofäderna, Origenes, som förespråkade läran om en förexistens. Precis som inom Jesu Kristi Kyrka trodde Viktor Rydberg inte heller på treenighetsläran, utan att Gud, Jesus och Den Helige Anden var tre separata personligheter.

I Viktor Rydbergs dikt Tomten kan jag faktiskt utläsa lite av dessa existensiella tankar:

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick — men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Personligen känner jag stor tacksamhet över att känna till svaret på gåtan. Genom mitt medlemskap i Jesu Kristi Kyrka så vet jag varifrån vi kommer och vart vi är på väg.

Viktor Rydberg skrev också Betlehems stjärna eller Gläns över sjö och strand, som Alice Tegnér tonsatte. Vilken underbar dikt- och musikskatt vi har i vårt land!

http://www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2002/tvarsnittnr32002/rydbergsreligiosareaktioner.4.6703f9bd10e07db4ff1800061.html