Balans mellan ansvar och förmåner

Ja, då har man fått en tonåring i familjen. Kraven på förmåner är oändlig, men motprestationerna är små, om man säger så… Därför kanske vi som har eller har haft tonåringar upplever ovanstående plakat roande: ”Tonåringar! Trötta på att bli trakasserade av era idiotiska föräldrar? Agera nu! Flytta hemifrån, skaffa ett jobb, betala era räkningar medan ni fortfarande vet allting!”

Precis som vi är föräldrar till våra obstinata, allvetande barn, så har vi också en himmelsk Fader som ger oss bud på bud i förhållande till hur mycket ansvar vi kan ta. Ibland kan det kännas kärvt och även vi vuxna vill ha mer förmåner än vi kan balansera med vårt ansvarstagande.

Några som kan känna detta extra svårt är medlemmar i kyrkan som har begått överträdelser och inte längre får utöva ämbeten. En del medlemmar kanske är vana vid att ha ämbeten som kräver mycket ansvar och omdöme. Så begår de en överträdelse och har kanske en lång väg att vandra tillbaka innan de kan inneha motsvarande ämbete igen. Det kan kännas surt, men samtidigt är det nödvändigt eftersom ansvar och förmåner måste ligga i balans.

I andra Nephi 28:30 i Mormons bok illustreras detta nästan som en trappstegsmodell: ”…Jag vill giva människobarnen rad på rad, bud på bud, litet här och litet där, och välsignade äro de som hörsamma mina bud och lyssna till mitt råd, ty de skola vinna visdom. Den som mottager vill jag giva mera, men från dem som säga: Vi hava nog, skall även det som de hava, borttagas.”

Tyvärr finns det en trappstegsmodell som går i nedåtriktning också. I Mormons bok tillrättavisas en ung man vid namn Corianton av sin far för sitt destruktiva levnadssätt. I förmaningen över Corianton kan man utläsa vissa mönster som kanske inte är unika för just honom. Corianton lyssnar inte till Gud, berömmer sig över sig själv, begick överträdelser och varnas för att inte hörsamma Den Helige Andens maning. Corianton uppmärksammas också på att han genom sitt levnadssätt även kan förleda andra till att synda.

Corianton uppmanas att erkänna sina synder, omvända sig, göra gott och att inte söka efter rikedomar och denna världens fåfängligheter. Corianton får också veta att våra själar är dyrbara för Gud. (Mormons bok, Alma 39: 2-17)

Ja det är inte lätt att vara Gud och det är heller inte lätt att vara förälder, det ska gudarna veta. Men tonåringar har väl inte alltid funnits? Det var väl på 1950-talet de kom till, eller??