Partiskatt och partiavgift

I många frikyrkor så finns det en rekommendation om att betala tionde av sin inkomst, dvs att det är någonting som är önskvärt. De har det inte som ett kav för att få lov att vara medlem.

Men jag hade ingen aning om att vänsterpartiet och socialdemokraterna också har ”tionde”. Jag blev ganska så överraskad för jag trodde att detta var en religiös grej, men tydligen är det inte så.

”Partistyrelsen anser att ”det är självklart” att  bidra till partiets ekonomi, men tror inte att bindande krav skulle  innebära någon reell skillnad. I stället föreslås att reglerna ses över  liksom frågan om offentlig redovisning.

I dag finns ingen samlad  bild av hur mycket pengar som betalas in till partiet.

– Men min  uppfattning är att alla i princip betalar. Det är en fråga som engagerar  medlemmarna, säger biträdande partisekreterare Bo Leinerdal”

http://www.dn.se/nyheter/politik/v-kandidat-betalade-inte-partiskatt

”Av de fyra kandidater som vill ta över som partiledare efter Lars Ohly är det en som inte har följt principen om att minst tio procent av lönen ska gå till partiet:”

http://site.vk.se/externt/mobil/?article=496062

”Barry Andersson uppger i en skrivelse till skatteverket att man som socialdemokratisk fullmäktigeledamot är skyldig att betala avgiften till partiet — annars får man inte ha kvar uppdraget. Han motiverar avdraget med att han bland annat fått hjälp med att skriva tal som han hållit i egenskap av ordförande för fullmäktige.

Skatteverket menar i sitt avslag att Barry Andersson inte klargjort varför han inte använt sig av kommunens tjänstemän för att få hjälp med talskrivande och liknande uppgifter. Man slår också fast avdraget måste kunna kopplas till att förtroendemannen faktiskt har fått tjänster utförda till ett värde som motsvarar avgiften.

– De här avdragen kan vara befogade. Men det måste vara utgifter som är kopplade till intäkterna. Sen tillkommer att man måste kunna visa, eller göra sannolikt, att den kopplingen finns, säger Leif Hagström, som var föredragande i skattenämnden när man fattade beslutet.”

http://politikerbloggen.nyheterna.se/2007/11/12/7580/

Här finns det mycket information för oss kristna att hämta och lära oss. Tydligen så skall eventuellt Skatteverket godkänna avdrag av partiavgift och partiskatt om summan som dras av motsvarar tjänster som man har fått från det politiska partiet. Frågan är då… vad får vi från kyrkan? (eller som politiker… vad får jag från partiet?). Kan vi också göra som de gör?

Varför i hela världen har inte vi kristna tänkt på detta tidigare. Politiska partier har med andra ord inte velat berätta att det finns en möjlighet att dra av avgifter till en förening på detta sättet.

Hur ska man gå tillväga för att få igenom avdrag på deklarationen på de pengar som man betalar till kyrkan? Vad skulle man kunna tänka sig som en motprestation från kyrkan som skulle kunna motivera ett avdrag?

Först och främst så måste det vara ett krav från kyrkan att man ska betala, även om man inte blir utesluten om man låter bli. Här ligger Mormonkyrkan bra till, för man har detta krav om man vill ha en tempelrekommendation. Man har dessutom detta som en princip, dvs tiondelagen, och om den undervisas alla blivande medlemmar. Tiondet används till att bygga upp kyrkan och till dess fortsatta arbete som Jesus Kristus gör i hela världen.

Egentligen är det bara att sätta ett pris på allt arbete som görs i kyrkan.

Hemlärarbesök 1 timme x 2 personer = 2 timmars arbete. Det blir minst 400 kr.

Besökslärarna kommer 1 timme x 2 personer = 2 timmars arbete. Det blir minst 400 kr.

Sen så finns ju allt annat dom man får i kyrkan. Det kan gälla samtal med bikop eller hans rådgivare, flytthjälp, barnvakt osv. Det gäller att sätta ett pris på tjänsten och sedan utnyttja den, och så vips så borde man kunna dra av det hela i deklarationen.

För jag menar, politiker försöker ju att dra av sitt, så varför ska inte kristna kunna göra det också? Man kan åtminstone fantisera om det.