Tempelgudstjänst

De medlemmar i Mormonkyrkan som har en tempelrekommendation kan åka till ett tempel och vara med på olika ceremonier.

De flesta ceremonierna som görs är ställföreträdande ceremonier för de döda.

Fokus ligger på våra avlidna anhöriga och deras salighet/frälsning.

Under gudstjänsten så minns medlemmen den avlidne och utför ställföreträdande förordningar som bara kommer att bli godkända om den avlidne själv accepterar det.

Man kan jämföra detta med exempelvis Katolska kyrkans och Ortodoxa kyrkans mässan för de döda.

Mässan för de döda har blivit allt vanligare även i Svenska kyrkan, alldeles speciellt i samband med allhelgonahelgen. Man kan också säga dödsmässa, rekviem, själamässa eller minnesgudstjänst.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=281082

När man i Mormontempel har gudstjänst, då kan man som medlem välja vilka delar som man vill vara närvarande på: dop, konfirmation, förberedande, begåvning, besegling mm.

Som medlem har man ju redan blivit döpt och konfirmerad, så detta behöver man inte göra om i templet. Den första gången som man genomgår någon av de andra ceremonierna så är det för sin egen skull, sen kan man göra det för en avlidens skull.

http://www.jesukristikyrka.se/familjen-tempel/tempel/templet-i-koepenhamn-danmark/mer-information.html

Avlidne biskop emeritus Krister Stendahl sa att tillbedjan i ett mormontempel var en ”underbar sak.” ”Jag kunde se mig själv ta del av den handling som ett sätt att utöka de välsignelser som har kommit mig till del i och genom Jesus Kristus,” säger Stendahl i en kyrkvideo.

”I och med att Stendahl fördjupat sig i studier av den judiska kontexten kring Nya Testamentet, kom han också att utveckla ett stort intresse för judiska studier och var aktiv inom olika institutioner som arbetar för att bredda och fördjupa den judisk-kristna dialogen.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Krister_Stendahl

”Det är ett underbart sätt att låta det eviga blanda sig med det världsliga, som på sätt och vis är vad kristendomen handlar om. … Det är att göra väggen porös mellan tid och evighet.”

http://mormonlady.se/ekumenik/1163554/

http://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_for_the_dead

Det var på grund av Stendahls dialog med olika judisk-kristna kyrkor och samfund, som gör mormoner tänker på Svenska kyrkan med en alldeles speciell värme. Nät templet skulle byggas i Stockholm så var han där för att förklara och medla så att Svenska folket skulle förstå.

Det var inte många svenska icke-mormoner på den tiden som verkligen förstod att mormonerna är israelisk-kristna. När han avled så blev han saknad av många mormoner, för det är inte lätt att hitta en så fantastisk och insiktsfull hög representant för Svenska kyrkan som försvarar och förklarar på ett så pedagogiskt sätt som han gjorde. Det behövs fler som han.

Det finns fortfarande en hel del missförstånd tyvärr bland kristna i allmänhet när det gäller Mormonkyrkans tempelgudstjänst. Förmodligen så är förståelsen av tempelgudstjänsten större hos de historiska kyrkorna än bland de frikyrkliga.