Är mormoner mer homofobiska än andra kristna?

Mitt Romney hatar bögar och lesbianer.” Så uttryckte sig Aftonbladets medarbetare Svante Liden den 17 januari i år (Vet mer/mormonerna – Del:1).

Är mormoner mer homofobiska än andra kristna??? Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och homosexualitet. Ibland kan jag nästan få känslan av att mormoner betraktas som mer homofobiska än andra kristna. Är det så?

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har vi förutom bibeln även Mormons bok, Läran och förbunden samt Den kostbara pärlan som helig skrift. Faktum är att jag kan inte komma på ett enda skriftställe som tar upp homosexualitet förutom just bibeln. Går vi till skrifterna finns det alltså ingen skillnad mellan Jesu Kristi Kyrka och andra kristna kyrkor. Däremot kan tolkningen skilja sig åt. I de flesta kristna kyrkor anser man att homosexuell läggning inte är en synd, men att utövandet av homosexualitet är en synd.

Christian denominations hold a variety of views on the issues of sexual orientation and homosexuality, ranging from outright condemnation to complete acceptance. In accordance with the traditional values of Abrahamic religions, most Christian denominations welcome people attracted to the same sex, but teach that homosexual relationships and sexual acts are sinful. These denominations include the Roman Catholic Church, the Eastern Orthodox churches,the Methodist churches, and some other mainline denominations, such as the Reformed Church in America the American Baptist Church, as well as Conservative Evangelical organizations and churches, such as the Evangelical Alliance, the Presbyterian Church in America and the Southern Baptist Convention. Many Pentecostal churches such as the Assemblies of God, as well as Restorationist churches, like Jehovah’s Witnesses and Mormons, also take the position that gay sexual activity is immoral.” (Källa: en.wikipedia)

Katolska kyrkan menar att Bibeln (Skriften) ”framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda” och hänvisar till Första Moseboken 19:1-29, Romarbrevet 1:24-27, Första Korinthierbrevet 6:9f. och Första Timotheosbrevet 1:10. Traditionen har alltid förklarat att ”’homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga’”. Den anglikanska kyrkan har rört sig mot en allt större tolerans, men det är en kontroversiell fråga då de olika samfunden från olika håll i världen inte har samma syn. Svenska kyrkan öppnade upp för könsneutrala äktenskap i slutet av oktober 2009. Det är dock viktigt att betona att detta beslut inte stödjs av de flesta andra protestantiska kyrkorna i världen, eftersom Svenska kyrkan är en av de första som öppnar upp för en sådan vigsel Engelska kyrkan kritiserade Svenska kyrkan, och ansåg att man omdefinierade teologiska grundtankar om äktenskapet. Nyare frikyrkliga samfund har oftast bibehållit en kritisk syn på homosexualitet. Variationen mellan kyrkorna är emellertid stor. I både de mer toleranta och de mer restriktiva samfunden så har denna fråga orsakat många interna kontroverser och avhopp av medlemmar, och även splittringar av samfund. Det har också varit en fråga som försvårat samarbeten mellan kyrkliga samfund.” (Källa: sv.wikipedia)

Man kan alltså konstatera att det inte verkar finnas någon avgörande skillnad mellan inställningen till homosexualitet hos Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och de flesta andra kristna. Det jag misstänker har bidragit till allmänhetens tro att mormoner skulle vara mer homofobiska är att kyrkan aktivt verkade då frågan om äktenskap mellan homosexuella var aktuellt i Californien, det berömda proposition 8. Även om det var flera kristna grupper som stödde proposition 8, dvs ett fortsatt förbud för samkönade äktenskap, så bidrog medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga mest, både med pengar och volontärer för att bevara äktenskapet som en institution för heterosexuella.

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, whose members are commonly known as Mormons, also publicly supported the proposition. The First Presidency of the church announced its support for Proposition 8 in a letter intended to be read in every congregation in California. In this letter, church members were encouraged to ”do all you can to support the proposed constitutional amendment by donating of your means and time.” Local church leaders set organizational and monetary goals for their membership—sometimes quite specific—to fulfill this call. The response of church members to their leadership’s appeals to donate money and volunteer time was very supportive, such that Latter-day Saints provided a significant source for financial donations in support of the proposition, both inside and outside the State of California. About 45% of out-of-state contributions to ProtectMarriage.com came from Utah, over three times more than any other state.ProtectMarriage, the official proponents of Proposition 8, estimate that about half the donations they received came from Mormon sources, and that ”eighty to ninety percent” of the early volunteers going door-to-door were LDS. The The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints produced and broadcast to its congregations a program describing the support of the Proposition, and describing the timeline it proposes for what it describes as grassroots efforts to support the Proposition. Other religious organizations that supported Proposition 8 include the Union of Orthodox Jewish Congregations of America, Eastern Orthodox Church, a group of Evangelical Christians led by Jim Garlow and Miles McPherson, American Family Association, Focus on the Family and the National Organization for Marriage. Rick Warren, pastor of Saddleback Church, also endorsed the measure.” (Källa:en.wikipedia)

Naturligtvis fick Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga stark kritik för sitt agerande. Protester har gjorts utanför kyrkans tempel med banderoller som påpekat mormonkyrkans dubbelmoral över att själv ha utövat förbjudna äktenskapliga relationer, polygami, samtidigt som de förkastar samkönade äktenskap. Andra kristna kyrkor reagerade på den häftiga kritiken mot Jesu Kristi Kyrka eftersom även de hade samma agenda. Ett exempel på detta är katolska kyrkans reklamfilm där de försvarar Jesu Kristi Kyrka.

Bland medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har proposition 8 lett till stora inbördes konflikter där medlemmar har kritiserat kyrkans officiella stöd för proposition 8. Frågan har också lett till att många medlemmar har lämnat kyrkan. Här är ett exempel på en medlem i kyrkan som på ett vittnesbördsmöte beskriver sin skam över kyrkans agerande. Ledarna i kyrkan är inte så tillmötesgående och försöker få mannen att avbryta sitt tal. Andra medlemmar i kyrkan som tagit ställning mot proposition 8 är Steve Young, känd mormon och ättling till kyrkans andre profet Brigham Young.

Ett argument som förespråkarna för proposition 8 hade var att man som kristen inte längre kunde utöva sin tro då man kan stämmas på grundval av diskriminering av homosexuella. I en artikel i Deseret News ( Colliding causes: Gay rights and religious liberty 12-02-12) beskrivs hur kristna blir stämda om de nekar homosexuella tjänster som de tillhandahåller t ex en fotograf som inte ville fotografera ett homosexuellt bröllop, en metodistkyrka som inte ville upplåta sina lokaler till ett homosexuellt bröllop, ett företag som inte ville baka bröllopstårta till ett homosexuellt bröllop osv.

Adam Hood, fd. homosexuell berättar om sin omvändelse till Kristus och sin syn idag på homosexualitet. Ett exempel på hur man inom frikyrkorörelsen gärna visar upp personer som blivit kristna och lämnat sin tidigare homosexualitet.

http://www.mormonnewsroom.org/article/same-sex-marriage-and-proposition-8