Gårdagen är förbi.

Gårdagen är förbi, lär av den. Framtiden är framför oss, förbered er för den. Nutiden är här. Lev den.” (Thomas S Monson)

Vår käre profet Thomas S. Monson har idag  tillkännagivit följande förändringar i kyrkan;

  •  Efter upprepade påstötningar från våra kristna syskon i andra kristna samfund har nu kyrkan samstämt bestämt sig för att ta bort Mormons bok och Läran och Förbundens status som varande helig skrift i kyrkan. Hädanefter kommer endast Bibeln, King James version, att räknas bland kyrkans heliga skrifter.
  • Vi kommer inte längre att åberopa en tro på en gudomlig treenighet, baserad på tron om tre separata personligheter, utan istället acceptera den Niceanska trosbekännelsen som ligger till grund för övriga kristna kyrkors gudsuppfattning.
  • Det är inte längre nödvändig att ”hålla ut intill änden” eller sträva efter att leva ett gudfruktigt liv.  Vi tror nu på att vi kan leva ett Luciferiskt liv och ändå bli frälsta. Kyrkan har ännu inte beslutat om den nya doktrinen ska inrikta sig på ”Tron alena” eller ”Nåd alena”.

Vi beklagar att vår käre profets uttalanden  har lett till att ett flertal kända antimormoner nu fått tas in på sjukhus efter att de upplevt att de inte längre har något att leva för. Såsom medlemmar i Jesu Kristi Kyrka accepterar vi naturligtvis de nya uppenbarelser som givits i kyrkan och bekänner oss till det kända latinska mottot april april ego potest fallat ubi volo.