Internationella autismdagen idag 2 april

Idag firas den internationella autismdagen. Autism är en medfödd, neurologisk nedsättning.

”De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse/detaljseende, socialt samspel/kommunikation, planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och beteende/känslor. Problemen kan även visa sig i att man har svårt att ta in och tolka information. Begränsningar i de individuella förmågorna yttrar sig i olika beteenden som inte är lika vanliga hos personer utan autism. Diagnoskriterierna för autism utgörs av en specifik kombination av begränsningar i socialt och kommunikativt beteende samt tydligt repetitivt beteende.

Autism är vanligare än man kan tro. Bara i min församling finns flera medlemmar med olika typer av autism. Vanligast är apergerers syndrom som är en diagnos inom autismspektrat.

I Göteborg, där jag bor, screenas idag 2½-åringar för autism. Att Göteborg är så tidigt ute med detta kanske beror på att Christopher Gillberg, internationellt känd autismforskare, har sitt säte här. Fastän diagnosen definierades redan i mitten av 1900-talet har diagnostisering inte varit vanligt förekommande förrän långt senare. Ett par i min församling med en son på 17 år berättar att när deras son fick diagnosen vid ca 5 års ålder var det tämligen nytt att ge aspergerdiagnos. Idag är det vanligt att barn som avviker socialt, blir utredda för ev. asperger.

I ett samhälle där social kompetens, EQ, är oerhört viktig, tenderar autism att bli ett stort handikapp, även för de med normal eller hög intelligens. Lyckligtvis har sociala medier medfört att fler och fler personer med detta funktionshinder har fått ”komma ut” med sin diagnos och kan dela sina erfarenheter med andra människor. Bland de mest kända personerna idag med fastställd aspergers finns bl a Temple Grandin, professor i veterinärmedicin och känd autismföreläsare, Alex Plank, skapare av hemsidan Wrong planet, som är en community för personer med autism och aspergers syndrom samt Heather Kuzmich, som är en känd toppmodell. I Sverige har bl a programledaren Caroline Giertz kommit ut med att hon har aspergerdrag och ADHD och att hennes dotter har aspergers syndrom. En aktuell top modeldeltagare i Sverige är Victoria Eriksson, som kommit ut med att hon är diagnosticerad med aspergers syndrom. (AB 12-02-28; Victoria höll sin diagnos hemlig.)

Jag är tacksam över att tillhöra en kyrka där funktionshinder inte ses som ett misslyckande eller i värsta fall Guds straff. Istället vet vi som medlemmar i kyrkan att alla människor som föds ned till denna jord är älskade barn till en himmelsk fader och att alla människor har sin plats, sin funktion och sin uppgift i detta liv. Vi behövs alla och är alla lika viktiga. I min församling finns en man med autism som trots detta kunde fullgöra sin mission. För andra personer som har det lite svårare, hjälper kyrkan till för att underlätta för en mission. (Churchnews. 09-07-15. Autistic twin is service missionary)

För medlemmar i kyrkan och deras anhöriga med olika funktionshinder tillhandahåller Jesu Kristi Kyrka olika resurser. Om detta kan man bl a läsa på kyrkans hemsida för funktionshinder. LDS ability, disability resources.

Ett inlägg i mormontimes om Special needs mutual i Jesu Kristi Kyrka.

En video om hur några Unga Kvinnor i Jesu Kristi Kyrka arbetar för att ställföreträdande uppfylla Unga Kvinnors program för en ung kvinna med autism.


Länk
En lärare på BYU berättar om sitt glädjefulla arbete med bl a ungdomar med autism.

http://mormonlady.se/att-na-ut-med-sin-ande-fran-sin-kropp/