Inte så hemliga bergrum i Sverige

När jag var en liten flicka så fick jag följa med min pappa till ett av de hemliga bergrum som höll på att byggas i Norrköping (det finns ca 17 stycken i två långa rader) mellan 1969-78. Han var med en i en liten grupp ansvariga som såg till att Sverige skulle ha en tryggad försörjning av energi, om landet hamnade i oljeblockad eller krig och inte fick eller kunde köpa olja. Jag har för mig att Sverige skulle klara ca 6 månader i alla fall.

Liten var jag på den tiden, och nyfiken var jag också. Så jag fick åka med och se. Jag fick låna en hjälm, men den var på tok för stor, så jag fick hålla i hjälmen hela tiden för att hålla den på plats. Jag blev ohyggligt imponerad av alltihopa. Bergrummen låg på Händelö som är fullständigt perforerade av dem.

Nu så skrivs det i tidningarna om underjordiska bergrum som Sverige hjälpt Saudiarabien med att bygga. Jo, Sverige är duktiga på att bygga ohyggligt jättestora bergrum, och det har gått ca 40 år sedan jag såg bygget i Norrköping. Kunskapen om att göra dessa ofantliga mastodontbyggen måste ha ökat, så jag kan bara gissa egentligen. Läste att dessa bergrum i Saudiarabien var så stora som en mindre stad. Hmm, det är imponerande. De har sjukhus där i dem och en moské.

Eftersom denna överenskommelse har skett på högsta nivå i Sverige, så ger jag mig den på att det handlar om att Sverige har blivit lovad tillgång till olja av Saudiarabien och landet inte ska hamna i en blockad. Det borde vara detta på grund av att Sverige håller så benhårt fast vid avtalet trots att Saudiarabien är en diktatur.

Sverige får något för den kunskap och hjälp som de ger bort. Tror att det måste vara så på grund av att de allra flesta hemliga bergrum som man lagrade olja i här i Sverige har avvecklats numera. Det kalla kriget är över och Sverige behöver inte längre ha ett så stort lager. Listan över dem som avvecklats är lång, men Norrköping finns inte med på listan.

De bergrum som fortfarande är i bruk i Sverige används för beredskapslagring åt Sverige förstås, men också till några andra länder, bland annat Holland och Estland. På Händelö i Norrköping så lagras aska från Händelöverket i en del av dem. Dessa nio bergrumm på Händelö beräknas att ha blivit fyllda med aska ca år 2025. Med andra ord så kommer det inte att lagras olja i just dessa nio. Men de andra bergrummen används som lager fortfarande för bensin, olja och fotogen, och förmodligen fortfarande som beredskapslager för Sverige. Dessutom så används ett för snödumpning av Norrköping. Man måste få bort snön snabbt på vintern från vägar mm.

Tiden har sin gång. Hemliga saker är inte alltid lika hemliga när det gått ett bra tag, dvs flera tiotals år eller århundraden. Så är det med de hemliga bergrummen på Händelö, men också med en hel del saker i Mormonkyrkan. Fast det är inte precis hemligt att mormonerna lagrar sina microfilmer i ett stort bergrum/valv öster om Salt Lake City. Bergrum kan användas till mycket.

”So where are all the millions of film records stored? Most of them are inside a mountain! From 1960 to 1963, a large vault was dug out of a granite mountain in a canyon east of Salt Lake City. Most of the records are stored there, and film processing work is done in this vault as well. ”

http://nt.se/arkiv/2004/01/21/Norrk%F6ping/237920/Bensin,-olja-och-aska-lagras-i-bergrum-p%E5-H%E4ndel%F6.aspx

http://www.avfallsverige.se/rapporter-projekt/rapporterprojekt/rapporter/foerbraenningssatsningen-2009/f-200905/

http://www.nt.se/24nt/arkiv/2006/04/01/Norrk%F6ping/78941/Norrk%F6pings-sn%F6-lagras–i-bergrum-inf%F6r-sommaren.aspx

http://www.karlshamn.se/Startsida/Nyhetsarkiv/Flygbranslet_till_F17_via_Karlshamns_hamn/

http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/miljo/avveckling/bergrum_info_s.htm

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Att-slutforvara-langlivat-farl_GWB319/

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/om-lansstyrelsen/kungorelser-och-delgivningar/miljoskydd/beslut/kungorelsedelgivning-(svensk-petroleum,-handelo-2_20,-norrkoping).aspx

http://www.matpool.se/spr-utveckling/09.htm

http://www.antus.org/bunker/Oljelager.htm

http://www.expressen.se/nyheter/hon-vill-stoppa-saudisamarbetet/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sverige-gav-saudierna-hemlig-hjalp-i-25-ar_7084131.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsutskottet-bergrummen-i-saudiarabien-inte-sa-allvarligt_7108361.svd

http://www.lds.org/friend/1994/03/a-century-of-genealogy?lang=eng