”Mest kända kristna i Sverige” visar på tolerans av begreppet kristen.

Carola är den i särklass mest kända kristna svensken. På andra plats kommer Jonas Gardell medan KD-ledaren Göran Hägglund är trea.(Källa: Dagen 120425; Carola toppar kristen kändislista)

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd uppger för Dagen att hon ser topplaceringarna Carola/Gardell som att det ger en ganska bra spännvidd över kristenheten i Sverige”.

Hur ska man definiera begreppet kristen egentligen? Om man utgår från vad svenska folket tycker så finns det utrymme för en stor tolerans för vilka som kan kalla sig för kristna. Naturligtvis ska man låta människor själva definiera sin tro, även om det ibland kan kännas kärvt, för vilken kristen vill kännas vid Anders Behring Breiviks, Adolf Hitler och Sverigedemokraternas definition av kristendom?

Carola hamnade på klar förstaplats över de mest kända kristna svenskarna. Idag vet jag inte riktig vad hon tror på, men ursprungligen var hon aktiv i den tidigare så kontroversiella rörelsen Livets Ord. Livets Ord kallades av kritiker för Livo och betraktades inte alls som kristen av många. Jag var vid den tiden själv aktiv i frikyrkorörelsen och minns  hur diskussionerna gick. 

Framför allt har denna riktats mot den så kallade framgångsteologin och JDS-läran,  det vill säga tanken att Jesus skulle ha dött andligt. Sistnämnda uppfattning anses enligt vissa kritiker peka mot att Livets Ords teologi har idéer av gnostiskt ursprung. På senare tid har också riktats teologisk kritik mot Livets Ord i samband med deras närmande till Katolska kyrkan och församlingens nya ekumeniksträvan vilken går rakt emot deras egen linje som den var för 15 år sedan. Under åttiotalet var Livets Ords framgångsteologiska hållning tydligare, med stort fokus på andeutdrivningar, sjukdomar som varandes djävulens verk och helande, något som föranledde stark kritik. Betoningen av att sjukdomar, och ibland även de sjuka människorna, som varandes något som hänger ihop med djävulen har på senare år tonats ned, men Livet Ord menar fortfarande att ”I Bibeln är sjukdom något ont som har djävulen, människans fiende, som sin yttersta källa” (Källa: Wikipedia; Livets ord, Uppsala)

Livets Ord betraktas också som en destruktiv sekt:

Hjälporganisationen för människor som drabbats av sekter, FRI (Föreningen Rädda Individen), menar dock att Livets Ord är en sekt  och att Ulf Ekman är sektledare. Torbjörn Swartling skriver i böcker från 1988 och 1993 där han berättar som sina personliga erfarenheter. En känd, och ibland omstridd, sektmotståndare, Karl-Erik Nylund, har även ett kapitel om Livets Ord i sin bok Att leka med elden – sekternas värld där han menar att Livets Ord bör göra upp med sitt förflutna för att slippa sektstämpeln och bli helt accepterade bland andra frikyrkor. Skarp kritik gällande sektbeteende och maktmissbruk har även riktats ifrån Ulf Ekmans frus brorson, såväl som från Ulf Ekmans svåger, vilka lämnade Livets Ord på ett tidigt stadium främst med kritikinnehållet som orsak. Per Kornhall är ytterligare en långvarig tidigare medlem som numera anser att Livets Ord är en sekt. Kornhall publicerade 2010 boken Livets ord. Kontroll och manipulation i Jesu namn.” (Källa: Ibid)

En fb-kompis, Jessica L, som växte upp i Jönköpings församling, men senare i livet gick ur Jesu Kristi Kyrka och numera är ateist, bosatt i USA,  berättar om sitt möte med Carola:

I thought she had calmed down a bit as she was rather annoying in her youth. I remember when she came along to Jonkopings ward one summer along with the Herreys and asked to get up and pray…which she did non-Mormon style (to show us the passion we were lacking I think), lol.

Om nu Carola åtminstone har haft en kontroversiell tro så gäller det också i högsta grad Jonas Gardell:

Jonas Gardell växte upp i en kristen familj, inom Baptistkyrkan. Han berättar ofta om hur hans mamma berättade för honom att Gud alltid älskar honom och att Han aldrig kommer att överge honom.” Gardells tro är ofta återkommande tema i hans verk och han anger Bibeln som sin största inspirationskälla. Gardell utnämndes i december 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet..Utnämningen väckte kritik från vissa teologer och två medlemmar av fakultetsnämnden reserverade sig mot beslutet.” (Källa: Wikipedia; Jonas Gardell)

Stefan Swärd, pastor och känd bloggare, anser att Gardell inte står för en konventionell kristendom, utan betraktar honom mer som panteist än kristen. Han går bl a igen Gardells bok ”Om Jesus”. Några av de för kristna kontroversiella ställningstaganden som Gardell tagit enligt Swärd är att Gardell inte ser bibeln som Guds ord, utan som mänskliga dokument, skrivna av människor med en egen agenda och speciella syften.” Gardell förnekar Kristi gudom och ser inte heller Kristus som den som en dag ska döma alla människor. Han tror vare sig på jungfrufödseln eller att Jesus var syndfri och anser att vi människor heller inte behöver omvändelse. Gardell har dessutom en kritisk syn på de kristna kyrkorna som han anser är helt teologiskt oeniga. (Källa: stefansward.se ; Kristendom a la Jonas Gardell)

Avslutningsvis vill jag bara ge exempel på den passion som Carola har eller åtminstone har haft, vilken vi ”mormoner” verkar sakna: