Diskussion på Facebook 23-25 maj 2012

Dagens gästkrönikör: Benny Sikter

Nedanstående inlägg är ett utdrag från en nätdialog den 23-25 maj 2012 mellan Benny Sikter, fd JV, och Magnus Ifver, fd mormon, på Magnus Ifvers egen facebooksida.

Det man kan utläsa av denna dialog är att Magnus anser att Bibeln är ofelbar, vilket Benny anser är felaktigt.

Dialogen är intressant med tanke på att Benny Sikter tidigare har tillhört ett samfund som förespråkar Bibelns ofelbarhet och Magnus Ifver har tillhört ett samfund som förespråkar att Bibeln inte är fullkomlig.


 

Magnus Ifver Hamnade bredvid mormonmissionärerna på tåget. Bara pratade lite lätt och lärde känna lite. Stackars satar….ärligt talat

Magnus Ifver Rom 10

Benny Sikter Vi låter Kristus avgöra vem som har rätt respektive fel. Bra va? 🙂

Magnus Ifver Hahaha!

Benny Sikter Samtal mellan Magnus och Kristus:
Kristus: -Hej Magnus!
Magnus: -Hej Kristus!
Kristus: -Tack för allt gott du gör för mig och mitt namn!
Magnus: -Det är en glädje för mig att göra det, Kristus.
Kristus: -Jag vet att du tycker det, Magnus.
Magnus: -Du kanske ville något särskilt?
Kristus: -Jo, jag tänkte bara säga det att Gud har gett mig i uppdrag att avgöra vad som är sant.
Magnus: -Det vet jag redan.
Kristus: – Åh, vad bra! Då ska jag inte störa dig mer ikväll. Ha det bra, Magnus!
Magnus: -Ha det bra själv, Kristus. Jag älskar dig!
Kristus: -Jag vet att du älskar mig. Jag älskar dig!
Magnus: -Tack.
Kristus: -Tack själv. 🙂

Magnus Ifver Mitt tips till dig (som jag säkert gett förr) är att du studerar Bibelns trovärdighet.

Magnus Ifver Kan vi lita på att Bibeln är Guds ord så kan vi också veta att Mormonkyrkan är falsk.

Benny Sikter Jag har studerat ”Bibelns trovärdighet” så gott som hela mitt liv, Magnus.

Magnus Ifver Wow!

Magnus Ifver Och kommit fram till att den inte är trovärdig?

Benny Sikter Man vet ju inte ens om bibeln är rätt översatt….

Magnus Ifver Och du påstår att du studerat Bibelns trovärdighet? Bakläxa!

Benny Sikter Att studera ”Bibelns trovärdighet” behöver inte innebära att man kommer till slutsatsen att Bibeln ÄR trovärdig, eller hur?

Magnus Ifver Jo det gör det! Annars har du gjort ett dåligt jobb.

Magnus Ifver Nästan komiskt dåligt jobb ärligt talat.

Benny Sikter Din tro är väl inte blind, Magnus?

Magnus Ifver Det är just det den inte är. Hurså?

Benny Sikter Tack käre Gud för att vår tro inte är blind, utan är seende. Vi vet att det är Du som gör oss seende så att vi kan finna och begrunda Dina ord varhelst de förekommer i de befintliga skrifterna. Ja, även om Dina ord är enstaka i dessa skrifter så finner vi dem. Tack än en gång!

Magnus Ifver Gud: Käre Benny! Du kan lita till alla mina ord eftersom jag sagt ”himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”

Benny Sikter Benny: -Käre Gud! Du menar väl inte att den bokstavliga himlen och jorden ska förgås?
Gud: -Nej, käre son! Jag menar den andliga himlen och den andliga jorden – dessa ska bytas ut och ersättas av Kristi härliga himmel och Hans nya jord av rättfärdiga människor.

Magnus Ifver Gud: Bäste Benny, poängen med vad jag sade var att du kan lita på mina ord. De kommer aldrig att förgås. Tror du inte jag är tillräckligt stor att bevara mitt ord Benny? Du måste förstå Benny att jag använt människor att få fram min vilja. Även om dessa människor är orättfärdiga och ofullkomliga så har jag genom min allsmäktighet använt dem för att föra fram min vilja.

Benny Sikter Gud: -Bäste Benny, poängen med vad jag sade var att du kan lita på mina ord. De kommer aldrig att förgås.
Benny: – Käre Gud, jag är inte ”bäste Benny”.
Gud: -Jag bara återgav vad Magnus skrev att jag sa till dig.
Benny: -Jag förstår.
Gud: -Okej, nog om detta… Men som jag sa via Magnus så kan du alltid lita på mina ord. Det är väl skönt att veta?
Benny: -Ja, det är det verkligen, Gud. Dina ord är underbara att lyssna till och jag vill bevara dem i mitt innersta. Ja, jag tror faktiskt att jag aldrig kommer att kunna ”äta mig mätt” på Dina ord – de ger mig en så stor frid. (Se Jes 48:17-19: Joh 4:34)
Gud: -Det var snällt sagt, Benny.
Benny: -Jag vet. 🙂 Men jag ställer mig lite tveksam till Dina ord via Magnus ”Du måste förstå Benny att jag använt människor att få fram min vilja. Även om dessa människor är orättfärdiga och ofullkomliga så har jag genom min allsmäktighet använt dem för att föra fram min vilja.”
Gud: -Varför ställer du dig tveksam till det?
Benny: -Det kan jag berätta senare. Jag är lite upptagen just nu.
Gud: -Okej.


Benny Sikter är föreståndare för Hela Människan (RIA) i Falköping. Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala arbete. Han är ett fd Jehovas vittne som lämnade rörelsen för ca 10 år sedan. Han är ekumenisk och går mycket i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars HeligaSvenska kyrkan och andra kyrkor, bl a Evangeliska Frikyrkan.