Pers omvändelse

Per berättade idag för församlingen om sin omvändelse. Egentligen, säger Per, var min verkliga omvändelse när jag kom tillbaka till kyrkan och därför vill jag berätta om den.

1979 träffade Per på missionärerna. Han blev undervisad i två år innan han slutligen beslöt sig för att döpa sig. Per uttrycker det som att man befinner sig i olika stadier i sitt liv och under ett antal år var han borta från kyrkan. Per säger att han visste var ledstången fanns och vart jag skulle gå. Men han var, som han säger, bångstyrig. Till slut kände han att Gud sa till honom att du vet var kärleken och sanningen finns. Så till slut 1990 kom Per tillbaka till kyrkan. Han kände att han blev mottagen med öppna armar av församlingen. Inbjudan till omvändelse är kärlek, säger Per. Det kändes verkligen som att komma hem.

Något år senare hämtade Per och hans hustru hem sin son Richard från Colombia. Richard var ett år och en verkligt liten pojke. Det visade sig att han var dvärgväxt.  Tre år senare åkte hela familjen till Colombia igen och hämtade hem en lillebror, Christoffer. I en välsignelse som Per fick innan han reste för att hämta Christoffer så sades det att han skulle hämta hem ett mycket speciellt barn. Det skulle visa sig att Christoffer både var utvecklingsstörd och autistisk. För Per är Christoffer ett mycket speciellt barn. Han känner att båda hans barn har varit en enorm välsignelse. Per berättar att hans barn undervisat honom om vad han bör tänka på och vad han inte bör tänka på, vad som är viktigt i livet. Idag den 29 juli 2003 avslutade Richard sin vandring på jorden, berättar Per. Richard drabbades av sviterna av Borrelia och dog som en följd av upprepade hjärninfarkter. Per känner att han fått ett starkt stöd hos sina ”faddrar” Astrid och Fredrik Karlsson i församlingen som har hjälpt honom genom svårigheter. Astrid och Fredrik har själva erfarenheten av att ha förlorat ett barn.

 

Trots församlingen och ledare i kyrkan så slinter man ibland, känner Per. När Per blev avlöst från ett ämbete upplevde att ett vakum. Han bad över att få komma i fas med sig själv en kväll när hans hustru arbetade och han fick möjlighet att vara ensam med sig själv. När han lagt sig och somnat hade han en dröm som kändes så speciell att han skrev ner den när han hade vaknat.

Per befann sig på landet. Han skulle plöja en åker och visste att han måste vara försiktig för att inte köra fast i den blöta lervällingen. De första fårorna blev raka och fina, men efter ett tag blev Per distraherad. Plötsligt körde han ner i diket och traktorn välte. Per minns att han kände skräck över vad bonden skulle säga som han hade lånat traktorn av. Och vad skulle hustrun säga när han ställt familjen i ett läge där han kände att han inte kunde försörja dem längre? Det skulle bli dyrt att reparera skadorna på traktorn, men framför allt kände Per att bonden skulle förlora förtroendet för honom. Hans fru förlåter honom men Per tänkte att han hädanefter skulle få plöja jorden för hand. Per gick till bonden och kände en enorm skräck. Han hade ju full kunskap om farorna med att plöja. Bonden blev inte arg, men väl ledsen för det skadade förtroendet. Han ger Per en manual så att han kan reparera traktorn.

Detta var hela drömmen. Per vaknar och känner att han förstår innebörden av drömmen. Alla kan köra fast och vi måste kunna ta fullt ansvar och söka komma till samma status igen. ”Jag vet att jag kan klara skörden innan skördetiden”, uttrycker sig Per symboliskt. Omvändelse är att återställa, att be om förlåtelse och visa Herren att jag inte tänker göra om det igen.

Per avslutar med att hänvisa till en av kyrkans apostlar, Geoffrey Holland, som säger att han är angelägen om den slutliga tron vi uppnår. Det är aldrig för sent att omvända sig och göra rätt.