Spekulationer om Jesus var gift eller ej

Nu har det dykt upp ett nytt litet fragment som visar att det fanns troende som själva trodde att Jesus var gift. Men det betyder inte att Jesus verkligen var gift, eller att detta fragment är ett bevis för att han var gift.

Dessa spekulationer har också funnits i Mormonkyrkan med jämna mellanrum, precis som det finns i andra kristna sammanhang.

”Den hittills okända papyrusbiten visades på tisdagen vid en konferens i Rom. Professor Karen L King menar att texten, som skrevs på 300-talet, kan tyda på att kristna vid den tiden trodde att Jesus var gift. Men några säkra besked på den punkten vill hon ändå inte ge.

Flera språkliga experter vittnar om att fragmentet troligtvis inte är en förfalskning. Den korta texten lyder: ”Jesus sade till dem: Min fru…””

http://www.dagen.se/nyheter/nya-spekulationer-om-att-jesus-var-gift/