Efterlyser en mer balanserad bild av Romneys religion och drivkrafter

Dagens gästkrönikör: Jens Åman

OM FÖRFATTAREN: Medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormon) och gymnasielärare i religion och samhällskunskap

Mormon: Patrik Lindenfors menar att mormoner mörkar sin tro och ropar på religiös diskriminering. Inget kan vara mer fel. Det är naturligt med ett intresse för Mitt Romneys religion. Men debatten måste hållas med balanserade argument och i en respektfull anda.

Det är lite lustigt att Lindenfors anklagar flera debattörer här på Newsmill för att inte gå in i teologiska resonemang när syftet så tydligt har varit att visa på hur Mitt Romney skiljer på politik och religion. Jag tror att de flesta mormoner är glada över att få dela med sig av sin tro och tala om sina känslor kring Gud men frågan är om det hör hemma i ett forum som detta där vi diskuterar politik. Lika lite som Mitt Romney använder sin presidentkandidatur som en språngbräda för att värva nya medlemmar till sin kyrka så vill jag använda detta forum för att ventilera min religion.

Det är förståeligt att det finns ett intresse för den religion som republikanernas presidentkandidat bekänner sig till. Det är inget fel att titta på fakta och analyser av vad presidentkandidaternas bakgrund kan få för effekter på deras ämbetsutövande. Jag kan också förstå att det finns en rädsla och en osäkerhet inför en religiös inriktning av kristendomen som är mindre mainstream och mer okänd än större traditionella kristna grupper.

Det finns en poäng med det som Johan Rönnblom pekar på, nämligen att alla religioner innehåller element som ur sitt sammanhang kan te sig konstiga eller rent av absurda, som exempelvis den kristna nattvarden. Vi behöver en bredare förståelse för religiösa fenomen innan vi uttalar oss kategoriskt. Det är en mycket fin linje mellan att utöva en sund religionskritik och att svartmåla och förnedra människors innersta övertygelser.

I allt detta ligger vikten av källkritik och man kan stilla fråga sig var Lindenfors hämtat sin information om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och dess historia? Har han befunnit sig i internets utkanter och letat svajiga argument? Hur kan han så kategoriskt uttala sig om olika historiska händelser? Hur kan han avfärda mormonernas tro som mer osannolik eller värre än annan tro? Det finns ingen logik bakom det!

Eftersom Lindefors absolut biter sig kvar vid den religiösa aspekten av Mitt Romneys liv känns det angeläget att bemöta den kritik som framställts, även om det i detta forum endast kan ges korta svar eller alternativa förklaringar:

– När det gäller Abrahams bok och dess tillkomst finns det olika teser kring detta. Men att som Lindenfors  hävda att det är ett solklart fall av förfalskning är väldigt magstarkt. Det finns hållbara teorier som på goda grunder kan förklara hur översättningen av Abrahams bok gick till och vilken originalkälla som använts.

– Joseph Smith var en vanlig människa och han var själv den förste att erkänna att han hade fel och brister. Men han var aldrig fälld i domstol för något brott. Han satt dock i fängelse i väntan på rättegång ett antal gånger. Som alla vet är man i en rättsstat oskyldig tills det bevisats annorlunda av en domstol. Smith mördades i fängelset av en lynchmobb efter att ha lovats beskydd av lagen i delstaten illinois. Delstaten har sedermera bett om ursäkt officiellt för behandlandet av Joseph Smith och andra medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga under den tiden.

– Det kan idag genom arkeologiska fynd varken bekräftas eller dementeras att hästar (eller vissa andra djur) existerat under Mormons boks tid år 2200 f.kr till 400 e.kr. Avsaknaden av arkeologiska fynd eller brist på lämningar från hästar och andra djur är dock inget bevis på att de inte existerat. Ett parallellexempel är att även om inga säkra fynd av lejon har gjorts än i Israel utesluter man inte att denna djurart funnits där. En alternativ förklaring är att det hebreiska ordet häst ”sus” har betydelsen ”att hoppa”. Det finns många djur som hoppar. Kan folket på Mormons boks tid beskrivit hjorten med ordet ”sus”? Det är en möjlighet. Speciellt som det i Mormons bok aldrig anges att hästen använts vid strid eller som dragdjur vilket annars kanske varit självklart.

– Mörk hud är inte ett straff från Gud. Det är sant att vissa passager i Mormons bok tidigare har tolkats på det sättet av såväl medlemmar som ledare. Men vid noggrann läsning framgår det att en mörk hudfärg var ett tecken Gud satte på vissa grupper av människor i särskiljande syfte. Denna grupp människor var vid tillfällen under historien onda men vid andra tillfällen var de goda. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga menar att alla människor, oberoende av nationalitet, hudfärg och kultur, har ett unikt och lika stort värde i Guds ögon.

– Språket i Mormons bok är anpassat till den version av King James Bible som var gällande när Joseph Smith verkade. Det var helt enkelt det naturligaste sättet att översätta vid den tiden.

Jag tror inte Lindenfors medvetet är ute efter att skada mormoner men hans kritik slår fel. Det är farligt att bara köpa en sidas argument när man undersöker en religion eller en politisk åskådning. Det är vanligt att mormonernas tro definieras av motståndare till kyrkan och Lindenfors går tyvärr rätt in i den fällan. Lindenfors menar att det enda han vill är att hitta drivkraften bakom Mitt Romneys religion. Den drivkraften finns i de traditionella kristna värdena, tro, hopp och kärlek. Svårare än så är det inte.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/19/efterlyser-en-mer-balanserad-bild-av-romneys-religion-och-drivkrafter