Riskabelt följa sina gamla partners

Tillhör du dem som gillar att läsa kommentarer på Facebook från gamla partners och ex? Det kan kanske vara bäst i att låta bli, för man mår inte så bra av det.

”En ny psykologisk studie varnar nu för att Facebook försvårar återhämtningen efter kraschade förhållanden.

I studien följdes den emotionella återhämtningen hos totalt 464 facebookare som hade gjort slut med sin partner. Faktorer som man försökte mäta var negativa känslor, sexuallust, längtan efter ex-flickvännen samt graden av självtillförsikt på en skala mellan håglöshet och framåtanda. Resultatet var att de som flitigast följde sitt X inte mådde lika bra.

– Våra virtuella liv reflekterar våra verkliga liv. Precis som verkliga kontakter med tidigare partners kan påverka vårt välmående, kan också nätet det, säger Brenda Wiederhold som är chefredaktör för Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking vid Institutet för interaktiva medier i San Diego.”

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riskabelt-folja-sin-expartner-pa-facebook_7516086.svd

Man kan även dra paralleller med hur ex-mormoner beter sig. De allra flesta vandrar vidare i livet och mår bra, medan en mindre del av dem inte vill släppa taget utan fortsätter med att intressera sig för mormoner och deras liv.

Som alla vet så påverkar det vårt välmående om vi inte släpper taget. Tyvärr så har inte alla lärt sig att göra detta.

Mitt, the Wailing Wall, and LDS support for Israel

As I viewed the picture of Mitt Romney standing at the Wailing Wall during his current trip to Israel, I clearly remembered my first time at the wall. It was one of the spiritual highlights of my life. Like many Mormons who have traveled to the country, I feel like Israel is my second home. I’m sure that Mitt was moved by the wall’s otherworldly grandeur. As a devout Mormon, it’s likely that he was pondering some of these thoughts as he offered up his written prayer to God:

*LDS apostles have dedicated the Land of Israel for the gathering of the Jewish people on many occasions, beginning with Elder Orson Hyde in 1841. In 1845, all of the apostles called on the Jews “in the name of the Messiah, to prepare, to return to Jerusalem in Palestine; and to rebuild that city and temple unto the Lord.” Today there is an Orson Hyde Memorial Garden on the Mount of Olives.

*Netanya Academic College has Orson Hyde Square, which features an olive tree planted to honor each prophet of the LDS Church.

*Israel is the only country in the world whose creation was expressly called for and supported by Mormon leaders. George Albert Smith, LDS Church President at the time of Israel’s creation in 1948, publicly and privately assured many Jewish leaders of his support for their efforts to establish a Jewish state.

*Israel Bonds were first issued in 1951. One year later, Church President David O. McKay purchased $5000 of Israel Bonds on behalf of the church, stating that he was doing this “to show our sympathy with the effort being made to establish the Jews in their homeland.”

*Brigham Young University has been sending students to study in Israel since 1968. It currently leases land from the Israeli government for its magnificent Jerusalem Center for Near Eastern Studies, which looks down on the Old City.

*Two presidents of the LDS Church (Spencer W. Kimball and Howard W. Hunter) and an apostle (LeGrand Richards) have been awarded the Jerusalem Medal.

Whether it’s Mitt or Glenn Beck, I’m always pleased to see prominent Latter-day Saints get warm receptions in Israel. I take great pleasure in knowing that If Israelis could decide the winner of November’s election, Mitt – the Mormon candidate—would win in a landslide. As more and more Jews and Israelis become familiar with the history of LDS-Jewish relations, they will better understand why Mormons feel a special closeness to them. In the case of Mitt, I believe that his religious beliefs and his strong support for Israel and Jews can’t be separated; they merely feed off each other.


Mark Paredes is a member of the Jewish Relations Committee of the LDS Church’s Southern California Public Affairs Council. You can contact Mark at deverareligione@yahoo.com and follow him on Twitter @jewsandmormons.

http://www.jewishjournal.com/jews_and_mormons/item/mitt_the_wailing_wall_and_lds_support_for_israel_39120729

Därför kommer Romney inte införa mormon-sharia-lag

OM FÖRFATTAREN: Lärare, skolchef och lekman i mormonkyrkan.

Lekman i mormonkyrkan: Jag vet att det finns många som misstänker att Mitt Romney vill införa någon slags mormon-sharia-lag. Men det skulle strida mot kyrkans officiella lära.

Debatten om Romney och hans religion börjar nu bli en intressant följetong. Fler ateister och mormoner ger sig in i en dialog som visserligen är givande på många sätt, men samtidigt undrar jag hur fruktbart det hela är i slutändan. Jag kommer fortfarande ha min tro intakt och Patrik Lindenfors, som nu har skrivit sin tredje artikel om mormonkyrkans falskhet, kommer troligtvis fortsätta att se kyrkan som ett hot.

Jag tar mig därför friheten att vända på samtalet i ett försök att dämpa den nervositet som uppenbarligen finns i Sverige över vad ett Romney-presidentskap skulle innebära. Jag minns, till exempel, den oro Björn Ulvaeus hyste i en artikel under förra presidentvalskampanjen där han skriver att det vilar en domedagsstämning över oss om Romney blir president. Ulvaeus likställer fundamentalisten Romney med fundamentalisten Ahmadinejad, och påstår att mormonerna, likt islamisterna, vill att religionen ska styra landets lagar. Och om det händer då försvinner folkets fri- och rättigheter.

För en medlem i kyrkan låter detta fullständigt befängt – och till viss del kränkande. Men. Det sista jag vill göra är att ta på mig offerrollen. Ibland kan det finnas orsak att kliva ur sin egen bubbla och se sig själv (eller ens tro) utifrån. Då ökar naturligtvis förståelsen för att det faktiskt finns människor, speciellt de som inte vet vad kyrkan står för, som börjar bita på naglarna just nu. Hur mycket jag än vill så kan jag inte upplysa läsaren om alla kyrkans läror, men det som förmodligen är mest passande idag är att informera var kyrkan står gällande relationen kyrka och stat. Jag tror det kan lösa upp många knutar och om inte helt bota, åtminstone lindra oron för hur Mitt Romney skulle utöva sitt presidentskap.

Grundläggande för en mormon är att alla jordens invånare har rätten att utöva sin fria vilja. Det står i en av våra trosartiklar (kyrkans officiella trossatser) följande:

”Vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbe hur, vad eller vad de vill.”

Denna trosartikel är av stor betydelse, för den säger inte enbart hur viktig religionsfriheten är för oss som utöver tron, men att denna rätten att tro – eller inte tro – är en gudagiven gåva. Alla människor måste få ha rätten att följa sitt samvetes bjudande (så länge den friheten inte inskränker på andras frihet). Det här är kyrkans officiella lära. Och jag måste säga, detta är unikt, för hur många religioner har något jämförbart med detta som en av sina viktigaste trossatser? I sammanhanget tycker jag det är viktigt att lyfta fram. Samtidigt som kyrkan vill skydda medlemmarnas frihet att utöva sin tro, så är den mån om att utsträcka samma privilegium till alla andra. Och detta är en ovillkorlig förmån till alla; det vill säga, jag kan inte misstänkliggöra någon för hennes livsåskådningsval, utan skänker den respekt och förståelse som jag själv hoppas få bli mottagare av.

Jag tar upp denna trosartikel för dess värderingar står som grund för hur alla människor i samhället borde bli bemötta och vilken roll de styrande har. Jag vet att det finns många som misstänker att Mitt Romney vill vara en ”mormonpresident” i det att han kommer gynna kyrkans medlemmar och införa någon slags mormon-sharia-lag. Men ett sådant scenario är inte bara totalt främmande för oss medlemmar men även helt oönskvärt. För så här lyder kyrkans officiella lära, författad av Joseph Smith själv (i Läran och Förbunden, kapitel 134):

”Vi tror inte att det är rätt att blanda religiöst inflytande med civilt styre, varigenom ett religiöst samfund gynnas och ett annat förmenas sina andliga förmåner och dess medlemmar förnekas sina individuella rättigheter som medborgare.”

Detta är A och O för oss. Religionen skall vara skild från staten. Punkt. För om den inte är det så inskränks genast rättigheterna för flertalet medborgare att följa sitt ”samvetes maningar”, som ovannämmnt. Landets styrande måste vara ledare för alla medborgare och inte för en enskild grupp. Historien visar gång på gång hur fel det kan bli när denna princip åsidosätts. Vidare läser vi i Läran och Förbunden (som är helig skrift för mormonerna):

”Vi tror att ingen regering kan bestå i fred om inte sådana lagar utformas och obrottsligen hålls som tillförsäkrar varje människa frihten att följa sitt samvete, rätten och kontrollen över egendom samt ger skydd för livet.

Därför, för att uppnå en sådan regering som sätter alla medborgares rättigheter i centrum, bör man söka efter ledare som kan ”[tillämpa] lagen med opartiskhet och rättvisa och upprätthålla den genom folkets röst.”

Till slut talar Läran och Förbunden om att de som utövar tro på Gud är ansvariga för hur de utövar den tro och att deras religiösa uppfattningar inte får mana dem ”att göra intrång på andras rättigheter och friheter”.

Detta är kyrkans officiella lära. Den bygger på det ansvar människor har gentemot varandra och på den respekt och förståelse som måste finnas i ett samhälle, samt i förlängningen hur viktig staten är för att skydda dessa rättigheter och friheter för sina medborgare.

Oavsett vad något anser om teologin i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, så har jag svårt att se hur någon skulle vilja protestera mot denna ståndpunkt. Och igen, fråga er själva, hur många andra religioner och tankesystem poängterar detta så starkt i sina trossatser och heliga skrifter som mormonkyrkan gör? Det säger ganska mycket om kyrkan.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/20/d-rf-r-kommer-romney-inte-inf-ra-mormon-sharia-lag

Hjälpkällan får pengar av Ungdomsstyrelsen

Nu ska Hjälpkällan ut i gymnasieskolorna och gå med blåslampan. Alla vet att det handlar om Jehovas Vittnen och Mormonkyrkan i första hand som ska grillas.

Min fråga är – När blev dessa två kyrkor en samlingsplats för våldsbejakande extremister? För det är statliga Ungdomsstyrelsen som ger öronmärkta pengar till sådant, och de har gett pengar till ett projekt som Hjälpkällan har.

En förälder tycker inte om att dottern som är 18 år blir medlem i Mormonkyrkan. De engagerar sig i Hjälpkällan. Föräldrarna börjar att psykiskt hota och skrämmas och förbjuder dottern att ha någon som helst kontakt med sin pojkvän som är mormon.

På dopdagen så kidnappar de dottern som försöker att fly men klarar inte av det då hon är ensam med föräldrarna. Dottern försöker att ringa polisen men telefonen slits ur handen. Så småningom så vänder föräldrarna om bilen och åker hemåt, och dottern kan bli döpt.

Föräldrarna går till Hjälpkällan och berättar en helt annan historia. Dottern polisanmäler föräldrarna. Varifrån kom hoten och våldet? Inte från mormoner i alla fall.

http://mormonlady.se/hjalpkallan-tonarsflickas-psykiatriker-varvade-henne-till-mormonkyrkan/

http://hjalpkallan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=246:tonarsflickas-psykiatriker-vaervade-henne-till-mormonkyrkan&catid=49:mormonkyrkan&Itemid=109

”I höst drar vi igång vårt senaste projekt: ”Magiprojektet – en vaccination mot manipulation”
Projektet riktar sig i första hand till gymnasieungdomar och syftar till att öka deras kritiska tänkande och motståndskraft vad gäller svartvita eller odemokratiska och extremistiska budskap.
Med en blandning av show och fakta förmedlas både varför vi gör de val vi gör, och hur påverkan går till i praktiken.
Medverkande:
Samuel Varg Thunberg, Mentalist/Magiker
Håkan Järvå, leg Psykolog med egen bakgrund i en sekt
Måndagen den 24:e september kl 18:00 blir det genrepetition för showen i Linneakyrkan, Göteborg.
VARMT VÄLKOMNA!
Efter genrepet bjuder Samuel på kaffe. Vi stannar kvar i lokalen, dricker varmt och gott för att prata om projektet, umgås och ha det trevligt.
Projektet genomförs i samarbete med Ungdomsstyrelsen. Läs mer här: http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2082,00.html ”

http://hjalpkallan.se/forum/showthread.php?t=12590

http://hjalpkallan.se/index.php?option=com_content&view=article&id=240:vi-driver-nytt-projekt-som-ska-vaccinera-ungdomar-mot-bedraegeri&catid=60:goeteborg-och-bohuslaen&Itemid=84

”Verksamhet mot våldsbejakande extremism och stöd till avhopparverksamhet
Bidragets syfte
Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.
Bidrag får lämnas till verksamhet som

förebygger att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer, eller
stödjer individer som avser att lämna sådana miljöer.”

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,2082,00.html