Att bestämma sig för tacksamhet

Känner vi oss missnöjda med vårt liv? Fattas någonting? Har vi haft en svår barndom, har vi dålig ekonomi, lever vi ensamma – utan en partner, är vi barnlösa, har vi ont, har någon vi älskat dött, vantrivs vi på jobbet, är vi missförstådda, har alla andra det bättre än vi har det….?

Listan kan säkert göras lång över saker som fattas oss. Gör det oss lyckliga att fokusera på det vi inte har? Nej, knappast.

En kvinna i min församling berättade i ett tal om sin man som i tonåren kände sig olycklig. Han var uppväxt i en katolsk familj med många syskon och pappan hade övergivit familjen. En dag bestämde han sig helt enkelt för att han skulle vara glad och sedan dess blev också hans liv så mycket bättre.

I skrifterna uppmanas vi att glädjas.

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” (Fil 4:4)

I Alma 27:17-18 står det om ett möte som också ger stor lycka:

17 Nu var Ammons glädje så stor att han fylldes helt, ja, han uppslukades av glädjen i sin Gud till den grad att hans styrka uttömdes och han föll åter till marken.

  18 Var nu inte detta en utomordentlig glädje? Se, detta är en glädje som ingen uppnår utom den verkligt ångerfulle och ödmjuke som söker efter lycka.

För att verkligen kunna glädjas måste vi dels bestämma oss för glädje och också ödmjuka oss. Vi måste känna tacksamhet för det vi redan har, hur lite det än kan tyckas. För en tid sedan kände jag stor sorg över något som jag hoppats över, men som inte gick i uppfyllelse. Det första jag fick göra var att acceptera att det var inte Guds vilja. Jag hade visserligen sökt Guds vilja i denna fråga, men insåg att det bönesvar jag fick inte var vad jag trodde. Det andra jag fick göra var att känna tacksamhet över det som jag faktiskt har; min tro och mina underbara barn. Naturligtvis finns det mycket mer för mig att känna tacksamhet för; att jag får vara frisk, bo i ett land med fred, få äta mig mätt varje dag, ha ett litet hem för mig och mina barn, för mina underbara katter, för att jag har ett arbete att gå till. I själva verket kan listan göras lång för saker som jag kanske tar för givet.

I Läran och förbunden står beskrivet att vi ska vara glada och inte frukta, för Herren hör verkligen våra böner.

SANNERLIGEN säger jag er, mina vänner: Frukta inte. Låt era hjärtan bli tröstade. Ja, var alltid glada och var tacksamma i fråga om allting medan ni tålmodigt väntar på Herren, ty era böner har gått in i Herren Sebaots öron  och har upptecknats med detta sigill och vittnesmål: Herren har svurit och fastslagit att de skall uppfyllas.”(L&F 98:1-2)

Vi har rätt att lägga alla våra problem och svårigheter i Herrens händer och kunna känna frid i våra hjärtan. Gör vi detta kan vi får en enorm kraft och styrka i våra liv.

Oprah Winfrey har talat sig varm för att skriva en tacksamhetsdagbok. Hon säger bl a att det är viktigt att skriva ner vad vi är tacksamma för så vi kommer ihåg det.

http://www.oprah.com/spirit/The-Power-of-Gratitude