Guldkompassen – en fantasy med mormonska förtecken.

guldkompassenEn av de mest populära fantasyromaner som kommit ut är triologin Guldkompassen av Philip Pullman. Böckerna är sk. crossoverlitteratur dvs de är skrivna för ungdomar, men läses av alla åldrar. För den vuxne finns mycket symbolism att ta del av. Pullman har i likhet med många andra fantasyförfattare bibeln som motiv i boken.

Enligt Steven Ekholm finns det ingen bok som har påverkat den västerländska litteraturen så mycket som bibeln, och detta gäller i hög grad fantasyboken, som använder teman, motiv och gestalter ur bibeln. Flera av de stora fantasyförfattarna tar upp religiösa frågor: Lewis och Tolkien i kristen anda och Pullman i antikyrklig agitation.”
id=”sdfootnote1″>
(Boglind &Nordenstam, Från fabler till manga sid 282)

Philip Pullman är medlem i den brittiska motsvarigheterna till Humanisterna, en  organisation som samlar medlemmar med en ateistisk, men ändå humanistisk livåskådning. Hans kritik handlar egentligen inte om det kristna budskapet, utan om kyrkan som institution. I hans parallellvärld är John Calvin påve. Kalvinismen symboliserar ödesbestämning i motsats till den fria viljan. I deras teologi kan inte människan välja frälsning, utan Gud väljer ut vilka personer som ska bli frälsta och vilka som ska bli fördömda, den sk. predestinationsläran. För Pullman är rätten till den fria viljan viktig och syboliseras bl a i protagonisten Willś namn (will = vilja)Pullman kritiserar också bibelns syndafall, vilket ledde till att människan kan bli som Gud och få tillgång till insikt och intelligens. Han menar att syndafallet var något gott eftersom det öppnar upp för människans intelligens, fria vilja och möjlighet till utveckling.

Den enda teologiska inriktning som i likhet med Pullman förespråkar syndafallet som något positivt är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vars teologi också starkt fördöms av etablerade kristna kyrkor. Utmärkande för vår teologi är inte bara tron på vikten av den enskilda människans fria vilja, det är också tron på evig utveckling. I likhet med Pullman så ser kyrkan på syndafallet som något nödvändigt för att människan ska kunna lämna sin oskuldsfulla värld och själv kunna utvecklas och bli som Gud.I första boken kretsar temat kring Den mörka materian eller stoft. Något som enligt bokens kyrka är samma sak som synden som förgiftar människan i vuxen ålder. För Pullman handlar den mörka materian om konflikten mellan känsla och realism. Barnet följer sin intuation och den mörka materian gör att barn växer upp och får möta vuxenlivet, sexualitet osv.

Pullman provocatively insisted that his dark materials was realist, since it deals with matter hat might normally be encountered in works of realism, since it deals with matters that might normally be encountered in works of realism, such as adolescence, sexuality and so on: and they are the main subject matter of the story…what it means to be human, to grow up, to suffer and learn.”(Falconer, Rachel (2009) The crossover novel contemporary childrenś fiction and its adult readership sid 74.)

Även den blinda vetenskapen kritiseras. Får vetenskap bedrivas till vilket pris som helst? I boken offras barn både av bokens kyrka och av vetenskapen för ett högre syfte. Bokens huvudperson, Lyra, har en mor som handlar efter kyrkans föreskrifter och en far som har vetenskapen som sitt högsta kall.Den mörka materian handlar om en fantasivärld där vi inte riktigt vet vem som är ond eller god. Vi vet inte vad som är sant eller inte. Är Lyras mor ond? Är Lord Asriel, Lyras far, galen?

The twelve-year-old heroine Lyra Belaqua discovers that a corrupt church organisation, led by her own mother, has been performing scientific experiences on children. In addition, Lyraś mad scientist father, lord Asriel, is exploring parallell worlds in search of a mysterious energy referred to as dust (original sin, in the church  conception, and dark matter, in the scientist view.)
(Falconer, Rachel (2009) The crossover novel contemporary childrenś fiction and its adult readership sid 75.)

Den mörka materian handlar delvis om hur barn utnyttjas och offras för ett högre syfte. De personer som ska stå barnet närmast, föräldrarna, framträder här som avståndstagande och försåtliga. Hur är det i vårt moderna samhälle? Offrar även vi barnen för karriär och pengar och för att kunna göra upp med gamla könsroller? Även den kritiken som Pullman tar upp är något som man i Jesu Kristi Kyrka försvarar, nämligen vikten av att sätta familjen i centrum. Inget barn ska någonsin behöva offras.

http://voices.yahoo.com/mormon-doctrine-hidden-within-the-golden-compass-692918.html?cat=38